1,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,,47,47,0,0,1 2,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,,48,48,0,0,0 3,"Návrh na určenie volebných obvodov, počtu poslancov v nich a určenie sídiel volebných komisií pre voľby do orgánov PSK v roku 2017.",,48,48,0,0,0