PhDr. Michal Babin,nic,ZDRŽAL(A) SA Mgr. Jozef Bača,k_KDH,ZA PhDr. Jozef Baran,k_SMER,ZDRŽAL(A) SA RNDr. Zuzana Bednárová,k_KDH,ZA PaedDr. Miroslav Benko,k_SMER,ZDRŽAL(A) SA JUDr. Štefan Bieľak,k_NEZ,ZA MUDr. Peter Bizovský,k_SMER,ZDRŽAL(A) SA Mgr. art. Juraj Bochňa,k_DpR,ZDRŽAL(A) SA PaedDr. Patrícia Bujňáková,k_KDH,ZA Pavol Ceľuch,k_NEZ,NEHLASOVAL(A) PhDr. Marián Damankoš,k_KDH,ZA PhDr. Rudolf Dupkala,nez_pos,PROTI Ing. Martin Fecko,k_KDH,NEPRÍTOMNÝ(Á) MUDr. Ing. Marek Fedor,k_KDH,NEPRÍTOMNÝ(Á) PhDr. Mgr. Ján Ferenčák,nezaradeny,ZDRŽAL(A) SA MVDr. Ján Ferko,k_SMER,PROTI Ing. Pavol Gašper,k_DpR,ZDRŽAL(A) SA JUDr. Dušan Hačko,k_KDH,PROTI JUDr. Pavel Hagyari,k_NEZ,ZA MUDr. Boris Hanuščak,k_SMER,NEPRÍTOMNÝ(Á) MUDr. Ján Hencel,k_KDH,ZA Mgr. Katarína Heredošová,k_KDH,ZA Ján Hirčko,k_DpR,ZA Ján Holinka,k_KDH,ZDRŽAL(A) SA PhDr. Ivan Hopta,USVIT,PROTI Ing. Marek Hrabčák,k_DpR,ZDRŽAL(A) SA Pavel Hudáček,k_KDH,ZA MUDr. Martin Jakubov,k_DpR,ZA Ing. Jozef Janiga,k_NEZ,ZDRŽAL(A) SA Ing. Vladimír Jánošík,k_SMER,ZDRŽAL(A) SA Ing. Stanislav Kahanec,k_KDH,ZA Ing. Adrián Kaliňák,k_SMER,ZDRŽAL(A) SA Jozef Kanuščák,k_KDH,ZA PhDr. Jozef Kičura,k_SMER,ZA Ing. Jozef Kmec,k_DpR,NEPRÍTOMNÝ(Á) Mgr. Peter Kocák,k_DpR,ZDRŽAL(A) SA MUDr. Martin Lajoš,k_SMER,ZDRŽAL(A) SA PhDr. Vladimír Ledecký,k_NEZ,NEPRÍTOMNÝ(Á) PaedDr. Viera Leščáková,k_KDH,ZA Ing. Dušan Lukáč,k_KDH,ZA Mgr. Jozef Lukáč,k_KDH,ZA PhDr. Jaroslav Makatúra,k_SMER,ZDRŽAL(A) SA Ing. Martin Meričko,k_KDH,ZDRŽAL(A) SA MUDr. Patrik Mihaľ,k_KDH,ZA Ing. Ondrej Mudry,k_SMER,NEPRÍTOMNÝ(Á) Stanislav Obický,k_DpR,ZDRŽAL(A) SA MUDr. František Orlovský,k_KDH,ZA ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa,k_KDH,ZA Mgr. Štefan Pčola,k_NEZ,ZDRŽAL(A) SA Peter Pilip,k_SMER,ZDRŽAL(A) SA Ing. arch. Zita Pleštinská,k_KDH,ZA Ing. Ján Ragan,k_NEZ,ZDRŽAL(A) SA Mgr. Miloslav Repaský,k_SMER,ZA Anna Schlosserová,k_NEZ,PROTI Mgr. Nadežda Sirková,k_SMER,PROTI MUDr. Pavol Slovík,k_NEZ,ZA Ing. Peter Sokol,k_SMER,ZDRŽAL(A) SA Michal Sýkora,k_NEZ,ZDRŽAL(A) SA Mgr. Martin Šmilňák,k_KDH,ZA Ing. Andrea Turčanová,k_KDH,ZA PhDr. Ján Vook,k_DpR,ZDRŽAL(A) SA Mgr. Igor Wzoš,k_DpR,ZA