Mgr. Igor Wzoš,nez_pos,ZA PhDr. Ján Vook,nez_pos,ZA Ing. Andrea Turčanová,KDH-SAS-OLANO-NOVA,NEHLASOVAL(A) Mgr. Martin Šmilňák,KDH-SAS-OLANO-NOVA,ZA Michal Sýkora,nez_pos,ZA Ing. Peter Sokol,SMER,NEPRÍTOMNÝ(Á) MUDr. Pavol Slovík,nez_pos,ZA Mgr. Nadežda Sirková,SMER,ZA Anna Schlosserová,nez_pos,ZA Mgr. Miloslav Repaský,SMER,ZA Ing. Ján Ragan,nez_pos,ZA Ing. arch. Zita Pleštinská,KDH-SAS-OLANO-NOVA,ZA Peter Pilip,SMER,ZA Mgr. Štefan Pčola,nez_pos,ZA ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa,KDH-SAS-OLANO-NOVA,ZA MUDr. František Orlovský,KDH-SAS-OLANO-NOVA,NEPRÍTOMNÝ(Á) Stanislav Obický,nez_pos,ZA Ing. Ondrej Mudry,SMER,ZA MUDr. Patrik Mihaľ,KDH-SAS-OLANO-NOVA,ZA Ing. Martin Meričko,KDH-SAS-OLANO-NOVA,ZA PhDr. Jaroslav Makatúra,SMER,ZA Ing. Dušan Lukáč,nez_pos,ZA Mgr. Jozef Lukáč,KDH-SAS-OLANO-NOVA,ZA PaedDr. Viera Leščáková,KDH-SAS-OLANO-NOVA,NEHLASOVAL(A) PhDr. Vladimír Ledecký,nez_pos,ZA MUDr. Martin Lajoš,SMER,ZA Mgr. Peter Kocák,nez_pos,ZA Ing. Jozef Kmec,nez_pos,NEPRÍTOMNÝ(Á) PhDr. Jozef Kičura,SMER,ZA Jozef Kanuščák,KDH-SAS-OLANO-NOVA,ZA Ing. Adrián Kaliňák,SMER,ZA Ing. Stanislav Kahanec,KDH-SAS-OLANO-NOVA,ZA Ing. Vladimír Jánošík,SMER,ZA Ing. Jozef Janiga,nez_pos,ZA MUDr. Martin Jakubov,nez_pos,ZA Pavel Hudáček,KDH-SAS-OLANO-NOVA,ZA Ing. Marek Hrabčák,nez_pos,ZA PhDr. Ivan Hopta,USVIT,ZA Ján Holinka,SNS,ZA Ján Hirčko,nez_pos,ZA Mgr. Katarína Heredošová,KDH-SAS-OLANO-NOVA,ZA MUDr. Ján Hencel,KDH-SAS-OLANO-NOVA,ZA MUDr. Boris Hanuščak,SMER,ZA JUDr. Pavel Hagyari,nez_pos,ZA JUDr. Dušan Hačko,SNS,NEPRÍTOMNÝ(Á) Ing. Pavol Gašper,nez_pos,NEPRÍTOMNÝ(Á) MVDr. Ján Ferko,SMER,ZA PhDr. Mgr. Ján Ferenčák,SMER,ZA MUDr. Ing. Marek Fedor,KDH-SAS-OLANO-NOVA,ZA Ing. Martin Fecko,KDH-SAS-OLANO-NOVA,ZA PhDr. Rudolf Dupkala,nez_pos,ZA PhDr. Marián Damankoš,KDH-SAS-OLANO-NOVA,NEHLASOVAL(A) Pavol Ceľuch,nez_pos,NEPRÍTOMNÝ(Á) PaedDr. Patrícia Bujňáková,KDH-SAS-OLANO-NOVA,NEPRÍTOMNÝ(Á) Mgr. art. Juraj Bochňa,nez_pos,ZA MUDr. Peter Bizovský,SMER,ZA JUDr. Štefan Bieľak,nez_pos,ZA PaedDr. Miroslav Benko,SMER,ZA RNDr. Zuzana Bednárová,KDH-SAS-OLANO-NOVA,ZA PhDr. Jozef Baran,SMER,ZA Mgr. Jozef Bača,KDH-SAS-OLANO-NOVA,NEHLASOVAL(A) PhDr. Michal Babin,KDH-SAS-OLANO-NOVA,NEHLASOVAL(A)