Mgr. Igor Wzoš,KDH,ZA PhDr. Ján Vook,NEKA,ZDRŽAL(A) SA Ing. Eduard Vokál,KDH,ZDRŽAL(A) SA Ing. Andrea Turčanová,KDH,ZDRŽAL(A) SA Ing. Jozef Švagerko,KDH,ZA Mgr. Martin Šmilňák,NEKA,ZA Michal Sýkora,SMER,NEPRÍTOMNÝ(Á) Ing. Peter Sokol,SMER,ZA MUDr. Pavol Slovík,SMER,ZA Mgr. Nadežda Sirková,SMER,ZA Mgr. Miloslav Repaský,SMER,ZA Ing. Ján Ragan,SMER,ZA Peter Pilip,SMER,ZA MUDr. Peter Obrimčák,SMER,ZA Ing. Peter Molčan,SMER,ZA MUDr. Patrik Mihaľ,NOVA,NEPRÍTOMNÝ(Á) Jozef Mezovský,KDH,ZDRŽAL(A) SA Mg. Jaroslav Makatúra,SMER,ZA PaedDr. Milan Majerský,KDH,ZDRŽAL(A) SA Mgr. Alena Madzinová,KDH,ZDRŽAL(A) SA "Mgr. Michal Lukša, MBA",SMER,ZA Ing. Ľubomír Lukič,SMER,ZA PhDr. Vladimír Ledecký,SMER,ZA Ing. Štefan Kužma,KDH,ZDRŽAL(A) SA MUDr. Juraj Kuročka,SMER,NEHLASOVAL(A) Mgr. Peter Krajňák,KDH,ZDRŽAL(A) SA PhDr. Jozef Kičura,SMER,ZA Ing. Jozef Kandráč,NEKA,NEHLASOVAL(A) Ing. Adrian Kaliňák,SMER,ZA Ing. Stanislav Kahanec,KDH,ZDRŽAL(A) SA Ing. Vladimír Jánošík,SMER,ZA Ing. Jozef Janiga,SMER,ZA MUDr. Martin Jakubov,KDH,ZDRŽAL(A) SA Mgr. Emil Chlapeček,SMER,ZA Pavel Hudáček,KDH,ZDRŽAL(A) SA PhDr. Ivan Hopta,ÚSVIT,NEHLASOVAL(A) Ján Holinka,KDH,NEPRÍTOMNÝ(Á) MUDr. Andrej Havrilla,SMER,ZA Mgr. Alžbeta Havrančíková,SMER,ZA Ing. Jozef Harabin,SMER,ZA MUDr. Boris Hanuščak,SMER,ZA JUDr. Pavel Hagyari,NEKA,ZA Jozef Grivalský,KDH,ZDRŽAL(A) SA Ing. Anton Gašpár,KDH,ZDRŽAL(A) SA MUDr. Tibor Focko,SMER,ZA MVDr. Ján Ferko,SMER,ZA Jozef Fedorko,SMER,ZA MUDr. Ing. Marek Fedor,KDH,ZDRŽAL(A) SA Ing. Michal Druga,SMER,ZA PhDr. Marián Damankoš,KDH,ZDRŽAL(A) SA MUDr. Radoslav Čuha,SMER,ZA Ing. Miroslav Čekan,SMER,ZA Ing. Milan Cocuľa,SMER,ZA Pavol Ceľuch,NEKA,ZA Ing. Miroslav Bujda,SMER,ZA MUDr. Peter Bizovský,SMER,ZA JUDr. Štefan Bieľak,SMER,ZA Ing. Jozef Berta,SMER,ZA PaedDr. Miroslav Benko,SMER,ZA Ing. Milan Baran,KDH,ZA MUDr. Ján Ahlers,KDH,NEPRÍTOMNÝ(Á) JUDr. Anna Aftanasová,NEKA,ZA