JUDr. Anna Aftanasová,NEKA,ZA MUDr. Ján Ahlers,KDH,NEPRÍTOMNÝ(Á) Ing. Milan Baran,KDH,ZA PaedDr. Miroslav Benko,SMER,ZA Ing. Jozef Berta,SMER,ZA JUDr. Štefan Bieľak,SMER,ZA MUDr. Peter Bizovský,SMER,ZA Ing. Miroslav Bujda,SMER,ZA Pavol Ceľuch,NEKA,ZA Ing. Milan Cocuľa,SMER,ZA Ing. Miroslav Čekan,SMER,ZA MUDr. Radoslav Čuha,SMER,ZA PhDr. Marián Damankoš,KDH,ZDRŽAL(A) SA Ing. Michal Druga,SMER,ZA MUDr. Ing. Marek Fedor,KDH,ZDRŽAL(A) SA Jozef Fedorko,SMER,ZA MVDr. Ján Ferko,SMER,ZA MUDr. Tibor Focko,SMER,ZA Ing. Anton Gašpár,KDH,ZDRŽAL(A) SA Jozef Grivalský,KDH,ZDRŽAL(A) SA JUDr. Pavel Hagyari,NEKA,ZA MUDr. Boris Hanuščak,SMER,ZA Ing. Jozef Harabin,SMER,ZA Mgr. Alžbeta Havrančíková,SMER,ZA MUDr. Andrej Havrilla,SMER,ZA Ján Holinka,KDH,NEPRÍTOMNÝ(Á) PhDr. Ivan Hopta,ÚSVIT,NEHLASOVAL(A) Pavel Hudáček,KDH,ZDRŽAL(A) SA Mgr. Emil Chlapeček,SMER,ZA MUDr. Martin Jakubov,KDH,ZDRŽAL(A) SA Ing. Jozef Janiga,SMER,ZA Ing. Vladimír Jánošík,SMER,ZA Ing. Stanislav Kahanec,KDH,ZDRŽAL(A) SA Ing. Adrian Kaliňák,SMER,ZA Ing. Jozef Kandráč,NEKA,NEHLASOVAL(A) PhDr. Jozef Kičura,SMER,ZA Mgr. Peter Krajňák,KDH,ZDRŽAL(A) SA MUDr. Juraj Kuročka,SMER,NEHLASOVAL(A) Ing. Štefan Kužma,KDH,ZDRŽAL(A) SA PhDr. Vladimír Ledecký,SMER,ZA Ing. Ľubomír Lukič,SMER,ZA "Mgr. Michal Lukša, MBA",SMER,ZA Mgr. Alena Madzinová,KDH,ZDRŽAL(A) SA PaedDr. Milan Majerský,KDH,ZDRŽAL(A) SA Mg. Jaroslav Makatúra,SMER,ZA Jozef Mezovský,KDH,ZDRŽAL(A) SA MUDr. Patrik Mihaľ,NOVA,NEPRÍTOMNÝ(Á) Ing. Peter Molčan,SMER,ZA MUDr. Peter Obrimčák,SMER,ZA Peter Pilip,SMER,ZA Ing. Ján Ragan,SMER,ZA Mgr. Miloslav Repaský,SMER,ZA Mgr. Nadežda Sirková,SMER,ZA MUDr. Pavol Slovík,SMER,ZA Ing. Peter Sokol,SMER,ZA Michal Sýkora,SMER,NEPRÍTOMNÝ(Á) Mgr. Martin Šmilňák,NEKA,ZA Ing. Jozef Švagerko,KDH,ZA Ing. Andrea Turčanová,KDH,ZDRŽAL(A) SA Ing. Eduard Vokál,KDH,ZDRŽAL(A) SA PhDr. Ján Vook,NEKA,ZDRŽAL(A) SA Mgr. Igor Wzoš,KDH,ZA