Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Verejné obstarávanie - elektronické

Elektronické verejné obstarávanie

Prešovský samosprávny kraj ako verejný obstarávateľ postupuje pri obstarávaní podľa zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Táto služba umožňuje elektronické podanie ponuky.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj (PSK) je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. c)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon verejnom obstarávaní“). Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je PSK povinný postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní a v súlade so smernicou o verejnom obstarávaní.

Lehota vybavenia služby

Lehota na predkladanie súťažných ponúk 

 • pri nadlimitných zákazkách (§ 66 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní) je najmenej 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pri predkladaní ponuky elektronickými prostriedkami,
 • pri podlimitných zákazkách (§ 114 ods. 4ods. 5 uvedeného zákona) nesmie byť kratšia ako 15 dní pri tovaroch a službách, a ako 25 dní alebo 30 dní pri stavebných prácach odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie vo vestníku.

Konkrétna lehota a spôsob sa určuje v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažnej ponuke.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Kancelária riaditeľa Úradu PSK, Oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Podanie

Podanie možno podať  klasickým spôsobom - prostredníctvom pošty, e-mailu alebo osobne na uvedených kontaktoch  alebo  elektronicky - elektronickým podaním pomocou elektronického formulára.

Prostredníctvom tejto služby je možné  podať súťažnú ponuku elektronicky priamo z portálu PSK vyplnením elektronického formulára - súťažná ponuka. Pri elektronicky podaných ponukách v zmysle § 49 uvedeného zákona nie je možnosť podať  Doplnenie podania. 

Filter:

Číslo obstarávania - zadajte číslo

Názov zákazky - zadajte názov hľadanej zákazky

Nenašli sa žiadne záznamy.

 

Kontakty

Odbor

Odbor správy majetku

Kontakt

Ing. Viktória Lukačeková
viktoria.lukacekova(at)vucpo.sk
051/70 81 324

Ing. Anna Timková
anna.timkova(at)vucpo.sk
051/70 81 326

Web

 

Podania

Životné situácie

 • Verejné obstarávanie
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 22.02.2021 HoreTlačiť