Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Register poskytovateľov sociálnych služieb

Zverejňovanie registra poskytovateľov sociálnych služieb

Zverejnenie zoznamu registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji. Služba umožňuje požiadať o doplňujúce informácie týkajúce sa tejto služby.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v súlade s § 81 zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách vedie register poskytovateľov sociálnych služieb a vykonáva zmeny v uvedenom registri.

Informácie sú prioritne určené pre poskytovateľov sociálnych služieb, právnické osoby, fyzické osoby, obce.

Táto služba poskytuje občanovi komplexné informácie o poskytovateľoch sociálnych služieb v Prešovskom kraji - kontaktné údaje poskytovateľa, druh, formu a rozsah poskytovanej sociálnej služby, celkovú kapacitu. V registri  je možné údaje filtrovaťvyhľadávať podľa zadaných parametrov ako sú názov, okres, mesto, druha a forma sociálnej služby.

Ak chce občan požiadať o výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji, môže tak urobiť prostredníctvom služby Poskytovanie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Ak chce poskytovateľ sociálnej služby požiadať o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji, môže tak urobiť prostredníctvom služby Registrovanie poskytovateľov sociálnej služby.

Lehota vybavenia služby

O zápise do registra vyšší územný celok nevyhotovuje rozhodnutie a zápis do registra vykoná najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia všetkých dokladov.

Ak vyšší územný celok zistí, že žiadosť o zápis do registra neobsahuje potrebné náležitosti, písomne vyzve žiadateľa o zápis do registra, aby doplnil požadované údaje a doklady. V takomto prípade, lehota na odstránenie nedostatkov nesmie byť kratšia ako 30 dní.

Vyšší územný celok rozhodne o nezapísaní do registra, ak žiadateľ o zápis do registra nedoplní žiadosť v lehote určenej v písomne j výzve.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Register poskytovateľov sociálnych služieb

Filter:

esluzby.filter.OBCHODNE_MENO

Poskytovateľ Druh sociálnej služby Adresa prevádzky Cieľová skupina Rozsah poskytovania soc. služby Forma soc. služby Kapacita
Vrbovnica, n.o. Domov sociálnych služieb Orechová-Skleníky 2890 , Bardejov 085 01 FO podľa § 38 neurčitý ambulantná 11
Gréckokatolícka charita Prešov domov na polceste Pavlovičova 344/8, Svidník 089 01 FO podľa § 27 určitý pobytová - ročná 17
ZOM Prešov - združenie zdravotne postihnutých Sociálne poradenstvo - špecializované Karpatská 18 , Prešov 080 01 Osoby s taž.zdrav.postihnutím, osoby s nepriaznivým zdrav. stavom a ich rodinní príslušníci v Prešovskom kraji neurčitý ambulantná 0
HUMANITÁR, n.o. - Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti Denný stacionár Probstnerova 668/6, Levoča 054 01 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 10
Zariadenie pre seniorov Náruč Zariadenie pre seniorov Ul. Veselá 1 , Prešov 080 01 FO podľa § 35 neurčitý pobytová - ročná 150
Slovenský zväz telesne postihnutých – Krajské centrum, OZ Sprostredkovanie osobnej asistencie Prešov FO podľa § 46 neurčitý terénna 0
Obec Jarovnice komunitné centrum Jarovnice FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) neurčitý terénna 0
Humanitarian, n.o. špecializované zariadenie Vyšné Ružbachy 125 065 02 FO podľa § 39 so zdravotným postihnutím, ktorým je Alzheimerova choroba a demencie rôzneho typu etiológie neurčitý pobytová - ročná 20
DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o. Jedáleň Horská 76/28, Štrba 059 38 FO podľa § 58 neurčitý ambulantná 0
Mesto Stropkov Opatrovateľská služba Stropkov FO podľa § 41 neurčitý terénna 0
HKK SK n.o. komunitné centrum Ladomirová 33 090 03 FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) neurčitý ambulantná 15
VITAL SENIOR, n.o. Opatrovateľská služba FO podľa § 40 neurčitý terénna 0
WeBelka, n.o. sprievodcovská služba a predčitateľská služba FO podľa § 43 neurčitý terénna 0
Obec Šarišské Sokolovce Opatrovateľská služba Šarišské Sokolovce FO podľa § 41 neurčitý terénna 0
Obec Šarišské Dravce Opatrovateľská služba Šarišské Dravce FO podľa § 41 neurčitý terénna 0
Obec Šarišské Dravce denný stacionár Šarišské Dravce 67 082 73 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 9
Mesto Prešov Opatrovateľská služba Prešov FO podľa § 41 neurčitý terénna 0
Mesto Prešov Požičiavanie pomôcok Jarková 26 , Prešov 080 01 FO podľa § 47 neurčitý ambulantná 0
Mesto Prešov Denné centrum Sabinovská 34 , Prešov 080 01 FO podľa § 56 neurčitý ambulantná 182
Mesto Prešov Jedáleň Sabinovská 34 , Prešov 080 01 FO podľa § 58 neurčitý ambulantná 0
Mesto Prešov Jedáleň Námestie Kráľovnej pokoja 3 , Prešov 080 01 FO podľa § 58 neurčitý ambulantná 0
Mesto Prešov Denné centrum Námestie Kráľovnej pokoja 3 , Prešov 080 01 FO podľa § 56 neurčitý ambulantná 190
Mesto Prešov Denné centrum Jiráskova 1 , Prešov 080 01 FO podľa § 56 neurčitý ambulantná 68
Mesto Prešov pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života Prešov rodiny s deťmi neurčitý terénna 0
Mesto Prešov nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu K starej tehelni 1 , Prešov 080 01 FO a rodina podľa § 28 neurčitý ambulantná 15
Mesto Prešov komunitné centrum K starej tehelni 1 , Prešov 080 01 FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) neurčitý ambulantná 15
Mesto Prešov denný stacionár Sabinovská 34 , Prešov 080 01 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 18
Mesto Prešov denný stacionár Zemplínska 9 , Prešov 080 01 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 24
Mesto Prešov komunitné centrum Prešov FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) neurčitý terénna 0
Mesto Prešov Denné centrum Slánska 25 , Prešov 080 01 FO podľa § 56 neurčitý ambulantná 20
Nájdených 923 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor sociálny, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

 

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Odbor sociálnych vecí a rodiny
socialny(at)vucpo.sk

Kontakt

Ing. Milota Gašparová
milota.gasparova(at)vucpo.sk
051/70 81 620

Mgr. Martina Kapustová
martina.kapustova(at)vucpo.sk
051/70 81 612

Web

 

Podania

Životné situácie

  • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť