Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Sociálne služby

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Sociálne služby v zariadeniach sociálnej starostlivosti

Služba pre elektronické podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Viac
 

Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby

Služba umožňuje elektronicky požiadať o finančný príspevok na prevádzku a príspevok pri odkázanosti na sociálnu službu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji. Informácie sú určené najmä pre poskytovateľov sociálnych služieb.

Viac
 

Register poskytovateľov sociálnych služieb

Zverejnenie zoznamu registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji. Služba umožňuje požiadať o doplňujúce informácie týkajúce sa tejto služby.

Viac
 

Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb

Služba umožňuje elektronicky požiadať o výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji.

Viac
 

Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb

Služba pre elektronické podanie žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnej služby v Prešovskom kraji. Služba určená poskytovateľom sociálnych služieb na území PSK.

Viac
 

Základné sociálne poradenstvo

Služba pre elektronické podanie žiadosti o poskytnutie základného sociálneho poradenstva

Viac
 

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb - schválený návrh

Zverejnenie schváleného návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Prešovskom kraji s možnosťou získať doplňujúce informácie k danej problematike.

Viac
 

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb - pripomienkovanie

Služba na elektronické podanie pripomienok k zverejnenému návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb.

Viac
 

Ochrana práv dieťaťa, jeho života a zdravia

Informácie z oblasti ochrany práv dieťaťa, jeho života, zdravia a možnosti poskytnutia starostlivosti dieťaťu v krízovom stredisku na základe žiadosti zákonného zástupcu o dobrovoľnom umiestnení dieťaťa v krízovom stredisku.

Viac
 
 
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 09.02.2016 HoreTlačiť