Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O portáli elektronických služieb

Portál elektronických služieb Prešovského samosprávneho kraja

Portál elektronických služieb Prešovského samosprávneho kraja sa zameriava na zlepšenie prístupnosti poskytovaných služieb občanom aj podnikateľom.

Prioritným cieľom je uľahčiť styk občana s Prešovským samosprávnym krajom ako inštitúciou verejnej správy a to najmä sprehľadnením služieb, ktoré kraj občanovi poskytuje, spôsobom požiadavky na vybavenie služby, sledovania procesu vybavenia a predovšetkým znížením nákladov na vybavenie služby.

Realizovaný projekt nám umožní elektronicky poskytovať služby vybavovania agendy napríklad v sociálnej oblasti ako poskytovanie sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci, oblasti zdravotníctva ako poskytovanie licencií a evidovanie poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti, v oblasti dopravy ako poskytovanie licencií dopravcom v oblasti cestnej dopravy a v iných agendách v pôsobnosti samosprávneho kraja. Zároveň sa na vyššiu úroveň posunie elektronizácia informačných služieb o činnosti a hospodárení PSK, o regionálnom plánovaní a rozvoji, o oblasti školstva a kultúry a zároveň sa rozšíri počet informačných služieb, ktoré je možné označiť za nanajvýš užitočné pre občana.

Portál elektronických služieb PSK ponúka:

 • elektronické vybavenie požadovanej agendy,
 • získanie potrebných informácií,
 • efektívnú komunikáciu s odbormi Úradu PSK.

Elektronické služby

Jednotlivé elektronické služby sú zatriedené podľa následovných oblastí

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.02.2016 HoreTlačiť