Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zjazdnosť ciest

Informovanie o stave a zjazdnosti ciest

Informácie o stave a zjazdnosti ciest 2. a 3. triedy v Prešovskom kraji s možnosťou zobrazenia obmedzení a obchádzok na mape.

Popis služby

Od 1. januára 2004 prevzal Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) do svojej správy komunikácie 2. a 3. triedy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Na území PSK sa nachádza 2484 kilometrov ciest 2. a 3. triedy. Ich správu zabezpečuje prostredníctvom vlastnej organizácie – Správa a údržba ciest PSK (ďalej SUC PSK) .

SUC PSK zhromažďuje informácie o zjazdnosti týchto ciest a poskytuje ich verejnosti: 

Informovanie o stave a zjazdnosti ciest v Prešovskom samosprávnom kraji:

Počasie v PSK - Aplikácia pre zariadenia iPad Počasie v PSK - Aplikácia pre zariadenia Android
Aplikácia pre zariadenia iOS (iPhone) Aplikácia pre zariadenia Android

Zimná údržba a zjazdnosť ciest - stránka 

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Ďalšie informácie

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Kontakty

Odbor

Odbor dopravy

Správa a údržba ciest 
- odbor prevádzky a dopravy

Kontakt

Odbor dopravy 
doprava@vucpo.sk
051/70 81 772

Správa a údržba ciest 
Ing. Miron Milý - vedúci
miroslav.mily@sucpsk.sk
051/75 63 771
0905 965 483
(počas pracovnej doby) 

Web

 

Podania

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • Vyhláška č. 35/1984 Zb. vykonávacia vyhláška k zákonu o pozemných komunikáciách

Životné situácie

 • Cestná doprava a parkovanie
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 20.01.2021 HoreTlačiť