Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Problémy na ceste - ohlásenie

Ohlasovanie problémov na ceste

Možnosť elektronicky nahlásiť problémy (poškodenie ciest a dopravných značení alebo nebezpečenstvo, prekážky na cestách) na cestách 2. a 3. triedy, ktoré sú v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

V zmysle §3d ods. 2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vrátane ich prejazdných úsekov cez obce sú vo vlastníctve samosprávneho kraja, ak osobitný predpis2a) neustanovuje inak. Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) prevzal do svojej správy (vlastníctva) komunikácie 2. a 3. triedy od 1. januára 2004.

Na území PSK sa nachádza 2484 kilometrov ciest 2. a 3. triedy. Podľa §3d ods. 6 zákona č.135/1961 Zb. je povinný pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené. PSK zabezpečuje správu a údržbu na cestách prostredníctvom vlastnej organizácie – Správa a údržba ciest PSK (ďalej SUC PSK) .

Prostredníctvom tejto služby môžu občania informovať SÚC PSK (ako správcu cesty) o problémoch na ceste. Napríklad poškodenie ciest - výtlky, poškodenie dopravného značenia alebo nebezpečenstvo, prekážky na ceste - popadané skaly, konáre, uhynutá zver a podobne. Ohlásenými problémami sa budú po prijatí zaoberať kompetentní zamestnanci SÚC PSK.

Lehota vybavenia služby

 

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

 

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese:

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Krajská zložka
Odbor prevádzky a dopravy
Jesenná 14
080 05 Prešov

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Prostredníctvom tejto služby je možné podať podanie predovšetkým elektronicky - elektronickým podaním.  Elektronické podanie je možné podať priamo z portálu PSK vyplnením príslušného elektronického formuláraOhlásenie problému na cestách II. a III. triedy.

Podanie môžete podať aj klasickým spôsobom - mailom alebo prostredníctvom uvedeného formulára, ktorý si pred samotným vyplnením môžete vytlačiťvyplniť, podpísať a spolu s prípadnými priloženými prílohami zaslať poštou alebo doručiť osobne na uvedených kontaktoch.

Kontakty

Odbor

Odbor dopravy
Správa a údržba ciest - odbor prevádzky a dopravy

Kontakt

Odbor dopravy PSK
doprava@ucpo.sksk
051/70 81 772

Správa a údržba ciest PSK
Ing. Miroslav Milý - vedúci
miroslav.mily(at)sucpsk.sk
051/75 63 771
0905 965 483
(počas pracovnej doby)

Web

Podania

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • Vyhláška č. 35/1984 Zb. vykonávacia vyhláška k zákonu o pozemných komunikáciách

Životné situácie

 • Cestná doprava a parkovanie
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť