Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Daň z motorového vozidla

Informovanie o dani z motorového vozidla

Poskytnutie informácií k dani z motorových vozidiel v Prešovskom kraji. Prostredníctvom služby je možné elektronicky požiadať o doplňujúce údaje k danej službe.

Popis služby

Od 1. januára 2015 agendu dane z motorových vozidiel spravuje Finančná správa SR a vybavuje Daňový úrad SR. 

Zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel kategórie L, M, N a O daňou z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 1. 1. 2015.

Výnos z cestnej dane vyberanej daňovými úradmi vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k tejto dani je po 31. decembri 2014 príjmom štátneho rozpočtu.

Všetky potrebné informácie o dani z motorových vozidiel získate na stránke Finančnej správy SR v časti Daň motorových vozidiel - Informovanie.

Daňové priznanie - vyplnenie a podanie nájdete v časti Daň motorových vozidiel - Daňové priznanie.

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Splatnosť dane, platobné detaily a spôsob úhrady daňovej povinnosti a preddavkov na daň sa nachádzajú v časti Daň motorových vozidiel - Daňové priznanie.

Doplňujúce informácie

Odkazy na kontakty daňových úradov v Prešovskom kraji:

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Odbor dopravy

Kontakt

Ing. Ján Dzurjuv
jan.dzurjuv(at)vucpo.sk
051/70 81 778

doprava(at)vucpo.sk

Web

Podania

Životné situácie

 • Miestne dane a poplatky
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť