Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dokumenty ÚHK

Materiály a dokumenty Útvaru hlavného kontrolóra PSK 

Na tejto stránke nájdete materiály Útvaru hlavného kontrolóra PSK predkladané do Zastupiteľstva PSK podľa jednotlivých rokov a legislatívne záväzne dokumeny na úseku ÚHK.

Správy a dokumenty za jednotlivé roky

 

Legislatívne dokumenty

Organizačný poriadok Útvaru hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja (PDF, 566 kB)

Zásady vybavovania sťažnosti a petícií v Prešovskom samosprávnom kraji

  • formát PDF Zásady vybavovania sťažností a petícií v PSK (nové, vydanie 2015) - dokument na stiahnutie vo formáte PDF (133 kB) 
  • Schválené: 27. 10. 2015, Účinné: 27. 10. 2015 (dňom schválenia) - Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad, rušia sa Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja, ktoré boli schválené uznesením Zastupiteľstva PSK č. 55/2010 dňa 22. 6. 2010.

Zásady kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja

  

+

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 01.06.2023 HoreTlačiť