Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Oznámenie zdravotnej poisťovne Union

Výkon očkovania pandemickou vakcínou

Union zdravotná poisťovňa

 

Na základe listu ministra zdravotníctva Slovenskej republiky č. 08212-4/2010-ŠT zo dňa 14. 1. 2010, ktorým žiada Union zdravotnú poisťovňu, a. s. o zabezpečenie informovanosti lekárov primárneho kontaktu prostredníctvom vyšších územných celkov o postupe a spôsobe úhrady výkonov za očkovanie pandemickou vakcínou Vám oznamujeme, že Union zdravotná poisťovňa, a. s. v súlade s Postupmi pre zabezpečenie distribúcie pandemickej vakcíny v Slovenskej republike, ktoré boli schválené uznesením Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky č. 12 zo dňa 14.10.2009 v Bratislave, uhradí výkon očkovania proti chrípke všeobecnému lekárovi v súlade so zmluvou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak u poistenca, s ktorým má podpísanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti očkovanie pandemickou vakcínou vykonal a vykáže ho Union zdravotnej poisťovni, a. s. k úhrade.

Všeobecný lekár vykazuje zdravotný výkon očkovania 252b s kódom choroby Z25.1 v štvormiestnom tvare. Všeobecný lekár zároveň vykazuje pandemickú vakcínu v súlade s prílohou č. 2 Metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 9/3/2006 Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou nasledovne:

 • v položke 9 vety tela dávky 751 uvádza písmeno „P"
 • v položke 12 vety tela dávky 751 uvádza kód podanej pandemickej vakcíny

Kód

Názov

Doplnok

Reg. číslo

84407

PANENZA

sus inj IOx5 mI /10 dávok o 0,5 ml

59/0841/09-S

84624

PANENZA, injekčná suspenzia v
naplnenej injekčnej striekačke

sus inj 1x0,5 ml/15 pg
(striek.inj.skl.na I.+ihla)

59/0840/09-S

84625

PANENZA, injekčná suspenzia v
na lnenej injekčnej strieka6ke

sus inj 1x0,5 ml/15 jig
(striek.inj.skl.na I.)

59/0840/09-S

 • v položke 13 vety tela dávky 751 uvádza skutočne podané množstvo pandemickej vakcíny
 • v položke 14 vety tela dávky 751 uvádza hodnotu „0,-" (nula)

Na základe listu ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Vás žiadame o zabezpečenie informovanosti všetkých všeobecných lekárov v pôsobnosti Vášho samosprávneho kraja o postupe a spôsobe úhrady výkonu očkovania pandemickou vakcínou Union zdravotnou poisťovňou, a.s.

 

Ing. Elena Majekova
riaditeľka sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti a programov zdravia

  

Na stiahnutie:

Publikované: 26.01.2010 / Aktualizované: 26.01.2010 HoreTlačiť