Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

2. zasadnutie (19. 1. 2010)

Dňa 19. 1. 2010 o 10.00 hod.

sa v malej zasadačke Obvodného úradu v Prešove, Námestie mieru č. 3 uskutoční

2. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

Program: 

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Schválenie zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK.
 3. Schválenie uznesenia k zloženiu sľubu predsedu PSK a poslancov Zastupiteľstva PSK.
 4. A/ Návrh na zriadenie komisií pri Zastupiteľstve PSK.
  B/ Návrh na zloženie komisií zriadených pri Zastupiteľstve PSK.
 5. Voľba podpredsedov PSK.
 6. Voľba členov do Výboru pre otázky zamestnanosti.
 7. Schválenie zriadenia vecného bremena v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s.
 8. Návrh na vznik Inovačného partnerského centra ako združenia právnických osôb.
 9. Návrh na založenie neziskovej organizácie „Regionálne združenie partnerstiev sociálnej inklúzie PSK - CESTA, n. o.“
 10. Regionálny operačný program, Opatrenie 5.1 „Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov“ – schválenie projektových žiadostí.
 11. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2010.
 12. Rôzne.
 13. Záver.

 

Ďalšie informácie k uskutočnenému zasadnutiu: 

 • Hlasovanie (sumárny prehľad hlasovania podľa jednoltivých bodov programu) - PDF (144 kB)
 • Uznesenia č. 1-13/2010 - formát PDF (106 kB)
 • Zápisnica - formát PDF (217 kB)
 • Videozáznamy  (obrazové a zvukové záznamy) sú súčasťou jednotlivých bodov programu zasadnutia.
Publikované: 11.01.2010 / Aktualizované: 20.07.2010 HoreTlačiť