Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zloženie Európskej komisie 2009-2014

Obrázok - Vlajka EÚ 

Dňa 27. novembra 2009 oznámil nové zloženie Európskej komisie jej predseda José Manuel Barroso. O schválení nového zloženia Európskej komisie rozhodne Európsky parlament na plenárnom zasadaní 26. januára 2010, po týždni „vypočúvania“ komisárov parlamentnými výbormi v Bruseli a Štrasburgu. Nové kolégium bude mať 7 podpredsedov, 27 členov vrátane predsedu Barrosa, jedného z každého členského štátu. Bude medzi nimi 9 žien.
Zoznam dezignovaných komisárov a ich portfólií:

Joaquín ALMUNIA: Hospodárska súťaž. Podpredseda Komisie.
László ANDOR: Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie.
Barónka Catherine ASHTON: Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie.
Michel BARNIER: Vnútorný trh a služby.
Dacian CIOLOS: Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.
John DALLI: Zdravie a ochrana spotrebiteľa.
Maria DAMANAKI: Námorné záležitosti a rybné hospodárstvo.
Karel DE GUCHT: Obchod.
Štefan FÜLE: Rozšírenie a susedská politika.
Johannes HAHN: Regionálna politika.
Connie HEDEGAARD: Opatrenia na ochranu klímy.
Máire GEOGHEGAN-QUINN: Výskum a inovácia.
Rumiana JELEVA: Medzinárodná spolupráca, humanitárna pomoc a reakcia na krízy.
Siim KALLAS: Doprava. Podpredseda Komisie.
Neelie KROES: Digitálna agenda. Podpredsedníčka Komisie.
Janusz LEWANDOWSKI: Rozpočet a finančné plánovanie.
Cecilia MALMSTRÖM: Vnútorné záležitosti.
Günter OETTINGER: Energetika.
Andris PIEBALGS: Rozvoj.
Janez POTOČNIK: Životné prostredie.
Viviane REDING: Spravodlivosť, základné práva a občianstvo. Podpredsedníčka Komisie.
Olli REHN: Hospodárske a menové záležitosti.
Maroš ŠEFČOVIČ: Podpredseda Komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu.
Algirdas ŠEMETA: Dane, colná únia, audit a boj proti podvodom.
Antonio TAJANI: Priemysel a podnikanie. Podpredseda Komisie.
Androulla VASSILIOU: Vzdelávanie, kultúra, viacjazyčnosť a mládež.

Viac informácií: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1837&format=HTML&aged=0&language=SK&guiLanguage=en
Portfóliá komisárov: http://ec.europa.eu/commission_designate_2009-2014/index_en.htm

Publikované: 23.12.2009 / Aktualizované: 11.01.2010 HoreTlačiť