Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Oslavy Karpatsko-Duklianskej operácie poctí ruská delegácia

Vystúpenia ruského umeleckého súboru sľubujú silný umelecký zážitok

 

V dňoch 5. – 8. októbra 2009 navštívi Prešov a Svidník pri príležitosti Osláv 65. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie (KDO) delegácia partnerskej ruskej Vologdskej oblasti. Prešovský samosprávny kraj je jedným z organizátorov osláv.

 

Delegáciu vedie pán Nikolaj Vasiľjevič Tichomirov, predseda Zákonodarného zhromaždenia Vologodskej oblasti a jej členmi sú predstavitelia vlády Vologodskej oblasti, predstavitelia okresnej samosprávy, Moskovskej vojenskej univerzity a sprievod k delegácii je tvorený 7- členným speváckym umeleckým súborom Grand Prix pod vedením Alberta Mišina.

 

V rámci svojho štvordenného programu v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) bude delegácia rokovať s predsedom PSK s budúcnosti rozvoja medziregionálnych vzťahov a spolupráce medzi obidvoma partnerskými regiónmi a na programe dňa sa predpokladá tiež spoločné podpísanie Programu spoločných podujatí na roky 2010 – 2012. Hlavným cieľom návštevy, ktorá sa uskutočňuje na pozvanie predsedu PSK, pána Petra Chudíka je účasť delegácie na Oslavách 65. výročia Karpatsko – Duklianskej operácie (KDO) a Dní obetí Dukly na Dukle a vo Svidníku dňa 6. októbra 2009. Predstavitelia obidvoch regiónov nezabúdajú ani na tých, ktorí sa najviac zaslúžili o našu slobodu, na tých, ktorí vo vojne stratili to najcennejšie, čo mali – svoje životy. V kontexte s tým si delegácie obidvoch regiónov dňa 7. októbra 2009 uctia pamiatku obetí všetkých vojen pri pamätníku neznámeho ruského vojaka v k.ú. obce Rovne, okres Svidník. Mimochodom, tento pamätník bol postavený na hrobe neznámeho ruského vojaka v rámci rozvoja spolupráce oboch regiónov v oblasti vojensko-historickej a vojensko-vlasteneckej za účinnej finančnej pomoci vlády Vologodskej oblasti a v spolupráci s Občianskym združením Chránime kraj pod Duklou.

Delegáciu Vologodskej oblasti sprevádza spevácky umelecký súbor Grand Prix z Vologdy, ktorý ma vo svojom bohatom repertoári piesne rôzneho žánru, čo je zárukou a sľubuje bohatý umelecký zážitok pre návštevníkov jednotlivých podujatí, ktoré sú počas návštevy súboru v PSK plánované. Umelecký súbor má plánované svoje vystúpenia v rámci osláv KDO vo Svidníku v Kultúrnom dome dňa 5. októbra 2009 so začiatkom o 18,00 hod. pre účastníkov osláv KDOveteránov II. svetovej vojny, členov SZPB, zahraničné delegácie a iných hostí, vrátane obyvateľov mesta Svidník. Súbor sa druhýkrát predstaví od 14,45 hod. dňa 6. októbra 2009 na námestí vo Svidníku v rámci kultúrneho programu, ako súčasti slávnostného odpoludnia osláv KDO. Ukrátení vzhliadnuť tento znamenitý súbor a jeho umenie neostanú ani obyvatelia Prešova, ktorí budú môcť súbor vzhliadnuť a počuť dňa 7. októbra 2009 počas jeho vystúpenia so začiatkom o 16,30 hod. v historickej budove Divadla Jonáša Záborskeho.

 

Juraj Latta
oddelenie medzinárodnej spolupráce
Kancelária predsedu

Publikované: 29.09.2009 / Aktualizované: 11.01.2010 HoreTlačiť