Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Európsky deň práce 2009

  Logo - Európsky deň práce

Dňa 3. októbra 2009 sa v budove Európskej komisie Berlaymont v Bruseli uskutoční Európsky deň práce 2009 (JOB DAY EUROPE 2009). Deň práce predstavuje ponuku pracovných príležitostí. Počas celého dňa sa uskutočňuje nábor pracovníkov pre rôzne firmy a organizácie v súlade s princípmi pracovnej mobility EÚ.

Na Dni práce 2008 sa zúčastnilo 10 000 uchádzačov o prácu, z ktorých vyše 80% malo vysokoškolské vzdelanie. Podujatia sa zúčastnili participanti z celého Belgicka a 15% účastníkov z iných krajín. Počas minulého ročníka podujatia prejavilo v dotazníku spokojnosť s organizáciou a priebehom Dňa práce 90% zúčastnených.

Účasť na podujatí je pre uchádzačov o zamestnanie bezplatná.

Viac informácií: www.jobdays.eu
Kontakt: info@jobdays.eu

Publikované: 04.09.2009 / Aktualizované: 11.01.2010 HoreTlačiť