Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kontakt

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia

e-mail:  rozvoj@vucpo.sk

FAX:      051/ 70 81 500

Adresa:

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Zamestnanci odboru

 

 

PaedDr. Martina Slivková, PhD.

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia
vedúca odboru
martina.slivkova@vucpo.sk
tel: 051/7081 501
miestnosť: 421 IV. podlažie

Mgr. Edita Petrová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia
sekretariát
edita.petrova@vucpo.sk
tel: 051/7081 502
miestnosť: 422 IV. podlažie

PhDr. Bibiána Arvayová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia
sekretariát
bibiana.arvayova@vucpo.sk
tel: 051/7081 502
miestnosť: 416 IV. podlažie

Mgr. Lucia Daráková

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
lucia.darakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 530
miestnosť: 424 IV. podlažie

Mgr. Vladimír Dufala

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
vladimir.dufala@vucpo.sk
tel: 051/7081 516
miestnosť: 431 IV. podlažie

Ing. Mária Frančáková

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
maria.francakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 514
miestnosť: 504 V. podlažie

Mgr. Matúš Goč

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
matus.goc@vucpo.sk
tel: 051/7081 505
miestnosť: 431 IV. podlažie

Mgr. Anna Husovská

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
anna.husovska@vucpo.sk
tel: 051/7081 553
miestnosť: 504 V. podlažie

Ing. Eva Kaduková

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
eva.kadukova@vucpo.sk
tel: 051/7081 507
miestnosť: 425 IV. podlažie

Ing. Kornélia Kiliánová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
kornelia.kilianova@vucpo.sk
tel: 051/7081 519
miestnosť: 430 IV. podlažie

Ing. Ivana Kirkov

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
ivana.kirkov@vucpo.sk
tel: 051/7081 509
miestnosť: 426 IV. podlažie

Andrea Klačeková, PaedDr.

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
adriana.klacekova@vucpo.sk
tel: 051/7081 514
miestnosť: 504 V. podlažie

Bc. Jana Kolesárová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
jana.kolesarova@vucpo.sk
tel: 051/7081 551
miestnosť: 404 IV. podlažie

Ing. Adéla Koľšovská

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
adela.kolsovska@vucpo.sk
tel: 051/7081 539
miestnosť: 428 IV. podlažie

PhDr. Soňa Komlošová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
sona.komlosova@vucpo.sk
tel: 051/7081 548
miestnosť: 424 IV. podlažie

Ing. Soňa Kožárová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
sona.kozarova@vucpo.sk
tel: 051/7081 515
miestnosť: 431 IV. podlažie

Ing. Ladislav Lorinc

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
ladislav.lorinc@vucpo.sk
tel: 051/7081 544
miestnosť: 426 IV. podlažie

Ing. Lucia Luptáková

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
lucia.luptakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 522
miestnosť: 424 IV. podlažie

Mgr. Lucia Mačupová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
lucia.macupova@vucpo.sk
tel: 051/7081 525
miestnosť: 429 IV. podlažie

Gabriela Majerčáková

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
gabriela.majercakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 504
miestnosť: 403 IV. podlažie

Mgr. Beáta Majorošová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
beata.majorosova@vucpo.sk
tel: 051/7081 506
miestnosť: 403 IV. podlažie

Ing. Zuzana Micheľová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
zuzana.michelova@vucpo.sk
tel: 051/7081 531
miestnosť: 402 IV. podlažie

Ing. Andrea Ondová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
andrea.ondova@vucpo.sk
tel: 051/7081 514
miestnosť: 504 V. podlažie

Mgr. Viktória Pasečiaková

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
viktoria.paseciakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 532
miestnosť: 403 IV. podlažie

Ing. Adriána Pasok

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
adriana.pasok@vucpo.sk
tel: 051/7081 537
miestnosť: 423 IV. podlažie

Mgr. Jana Plavčanová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
jana.plavcanova@vucpo.sk
tel: 051/7081 536
miestnosť: 427 IV. podlažie

Antónia Rokošná

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
antonia.rokosna@vucpo.sk
tel: 051/7081 549
miestnosť: 404 IV. podlažie

Mgr. Helena Ragulská

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
helena.ragulska@vucpo.sk
tel: 051/7081 508
miestnosť: 403 IV. podlažie

PhDr. Zuzana Salokyová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
zuzana.salokyova@vucpo.sk
tel: 051/7081 538
miestnosť: 423 IV. podlažie

PaedDr. Eva Sobinkovičová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
eva.sobinkovicova@vucpo.sk
tel: 051/7081 514
miestnosť: 504 V. podlažie

Ing. Peter Sokolský

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
peter.sokolsky@vucpo.sk
tel: 051/7081 547
miestnosť: 430 IV. podlažie

Mgr. Sláva Srokovská

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
slava.srokovska@vucpo.sk
tel: 051/7081 518
miestnosť: 425 IV. podlažie

Mgr. Nella Svetozarovová, PhD.

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
nella.svetozarovova@vucpo.sk
tel: 051/7081 906
miestnosť: 408 IV. podlažie

Mgr. Jana Szidorová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
jana.szidorova@vucpo.sk
tel: 051/7081 503
miestnosť: 432 IV. podlažie

Mgr. Daniel Šimčík

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
daniel.simcik@vucpo.sk
tel: 051/7081 510
miestnosť: 402 IV. podlažie

RNDr. Ivanna Šipošová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
ivanna.siposova@vucpo.sk
tel: 051/7081 903
miestnosť: 408 IV. podlažie

Ing. Mária Tuptová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
maria.tuptova@vucpo.sk
tel: 051/7081 529
miestnosť: 428 IV. podlažie

Mgr. Štefan Žabecký

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie projektového riadenia
stefan.zabecky@vucpo.sk
tel: 051/7081 523
miestnosť: 430 IV. podlažie

Ing. Mgr. Silvia Slivková, PhD.

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie podpory regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
vedúca oddelenia
silvia.slivkova@vucpo.sk
tel: 051/7081 540
miestnosť: 415 IV. podlažie

Mgr. Natália Balaníková

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie podpory regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
natalia.balanikova@vucpo.sk
tel: 051/7081 545
miestnosť: 405 IV. podlažie

PaedDr. Marián Cipár

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie podpory regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
marian.cipar@vucpo.sk
tel: 051/7081 542
miestnosť: 408 IV. podlažie

Mgr. Milan Darák

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie podpory regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
milan.darak@vucpo.sk
tel: 051/7081 541
miestnosť: 405 IV. podlažie

RNDr. Tadeáš Gavala

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie podpory regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
tadeas.gavala@vucpo.sk
tel: 051/7081 542
miestnosť: 408 IV. podlažie

Boris Kočko

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie podpory regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
boris.kocko@vucpo.sk
tel: 051/7081 546
miestnosť: 408 IV. podlažie

Imrich Krajňák

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie podpory regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
imrich.krajnak@vucpo.sk
tel: 051/7081 527
miestnosť: 424 IV. podlažie

PhDr. Štefánia Migašová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie podpory regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
stefania.migasova@vucpo.sk
tel: 051/7081 512
miestnosť: 407 IV. podlažie

Mgr. Mário Stehlík

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie podpory regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
mario.stehlik@vucpo.sk
tel: 051/7081 546
miestnosť: 408 IV. podlažie

Mgr. Jozef Šimko

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie podpory regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
jozef.simko@vucpo.sk
tel: 051/7081 907
miestnosť: budova InPC Hlavná 139 Prešov

Ing. Peter Máthé

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
vedúci oddelenia
peter.mathe@vucpo.sk
tel: 051/7081 560
miestnosť: 418 IV. podlažie

Ing. Ingrid Hrindová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
ingrid.hrindova@vucpo.sk
tel: 051/7081 552
miestnosť: 418a IV. podlažie

Ing. Martina Kačurová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
martina.kacurova@vucpo.sk
tel: 051/7081 554
miestnosť: 418a IV. podlažie

Mgr. Dominik Lejko

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
dominik.lejko@vucpo.sk
tel: 051/7081 554
miestnosť: 418a IV. podlažie

Mária Miženková

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
maria.mizenkova@vucpo.sk
tel: 051/7081 563
miestnosť: 417 IV. podlažie

Ing. Jaroslava Petková

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
jaroslava.petkova@vucpo.sk
tel: 051/7081 563
miestnosť: 417 IV. podlažie

Ing. Matúš Brečka

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie kontaktných bodov a IPC
matus.brecka@vucpo.sk
tel: 051/7081 905
miestnosť: Námestie slobody 1, Humenné

Ing. Jana Kičurová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie kontaktných bodov a IPC
jana.kicurova@vucpo.sk
tel: 051/7081 543
miestnosť: 429 IV. podlažie

Mgr. Katarína Zarembová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie kontaktných bodov a IPC
katarina.rohacova@vucpo.sk
tel: 051/7081 905
miestnosť: Námestie slobody 1, Humenné

Mgr. Kamil Štoffa

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie kontaktných bodov a IPC
kamil.stoffa@vucpo.sk
tel: 051/7081 115
miestnosť: 106 I. podlažie

RNDr. Bibiána Miščíková, PhD.

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie inštitút rozvoja PSK
vedúca oddelenia
bibiana.miscikova@vucpo.sk
tel: 051/7081 590
miestnosť: 414 IV. podlažie

RNDr. Radomír Babiak, PhD.

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie inštitút rozvoja PSK
radomir.babiak@vucpo.sk
tel: 051/7081 597
miestnosť: 410 IV. podlažie

Ing. Mgr. Barbara Baloghová, PhD.

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie inštitút rozvoja PSK
barbara.baloghova@vucpo.sk
tel: 051/7081 598
miestnosť: 405 IV. podlažie

Ing. Mária Barvirčáková

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie inštitút rozvoja PSK
maria.barvircakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 592
miestnosť: 413 IV. podlažie

Mgr. Nora Fabianová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie inštitút rozvoja PSK
nora.fabianova@vucpo.sk
tel: 051/7081 599
miestnosť: 410 IV. podlažie

Ing. Marek Hudák

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie inštitút rozvoja PSK
marek.hudak@vucpo.sk
tel: 051/7081 591
miestnosť: 412a IV. podlažie

Mgr. Matúš Kipikaša

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie inštitút rozvoja PSK
matus.kipikasa@vucpo.sk
tel: 051/7081 593
miestnosť: 413 IV. podlažie

Bc. Jana Neupauerová

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie inštitút rozvoja PSK
jana.neupauerova@vucpo.sk
tel: 051/7081 541
miestnosť: 405 IV. podlažie

Mgr. Tomáš Pasternák, PhD.

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie inštitút rozvoja PSK
tomas.pasternak@vucpo.sk
tel: 051/7081 595
miestnosť: 410 IV. podlažie

Mgr. Mário Popper

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie inštitút rozvoja PSK
mario.popper@vucpo.sk
tel: 051/7081 596
miestnosť: 411 IV. podlažie

Ing. Stanislav Sendek, Ph.D.

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, oddelenie inštitút rozvoja PSK
stanislav.sendek@vucpo.sk
tel: 051/7081 517
miestnosť: 411 IV. podlažie

 

 

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@vucpo.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

 

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Publikované: 07.08.2009 / Aktualizované: 24.11.2019 HoreTlačiť