Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Adresár organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Posledná aktualizácia: 24.01.2013

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

(Aktualizácia: 18. 3. 2019, stav k 1.3.2019)

 

Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom  "@" (zavináč).

 

Vyhľadať organizáciu

Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"

Važecká 3, 080 05 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 770 46 92, 775 73 56,GSM: 0907 954 773
Fax: 051 / 770 46 92
E-mail: sekretariat(at)cssslnecnydom-po.vucpo.sk, riaditel(at)cssslnecnydom-po.vucpo.sk
Web: www.css-slnecnydom-po.sk
Štatutár: MVDr. Anna Suchá
IČO: 00691968

Centrum sociálnych služieb Ametyst

Tovarné 117, 094 01 Tovarné, okres Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 449 52 25, 449 52 34, GSM: 0917 744 296
Fax: 057 / 449 52 25
E-mail: sekretariat(at)cssametyst-tovarne.vucpo.sk
Web: www.cssametyst.eu
Štatutár: PhDr. Jozef Sabol
IČO: 00696374

Centrum sociálnych služieb Clementia

Ličartovce 287, 082 03 Ličartovce, okres Prešov
Tel.: 051 / 793 17 22, 749 99 72
Fax: 051 / 749 99 71
E-mail: sekretariat(at)cssclementia-licartovce.vucpo.sk; riaditel(at)cssclementia-licartovce.vucpo.sk
Web: www.cssclementia.sk
Štatutár: Mgr. Agáta Nirodová
IČO: 00691992

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, 059 35 Batizovce, okres Poprad
Tel.: 052 / 784 97 12 - 15, GSM: 0915 879 816
Fax: 052 / 78 49 711
E-mail: sekretariat(at)cssdomovpodtatrami-batizovce.vucpo.sk; riaditel(at)cssdomovpodtatrami-batizovce.vucpo.sk;
Web: www.cssbatizovce.sk
Štatutár: Ing. Danica Ďuricová
IČO: 00691861

Centrum sociálnych služieb Dúbrava

Dúbrava 41, 067 73 Dúbrava, okres Snina
Tel.: 057 / 767 31 23, 767 32 60, 758 01 03
Fax: 057 / 767 31 23
E-mail: sekretariat(at)css-dubrava.vucpo.sk; dss.dubrava(at)centrum.sk
Web: www.cssdubrava.sk
Štatutár: Mgr. MVDr. Marián Petro
IČO: 00695467

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen

Kalinov 64, 068 01 Kalinov, okres Medzilaborce
Tel.: 057 / 732 15 33, GSM: 0910 390 161
Fax: 057 / 732 19 79
E-mail: sekretariat(at)cssduhovysen-kalinov.vucpo.sk; riaditel(at)cssduhovysen-kalinov.vucpo.sk
Web: www.dsskalinov.sk
Štatutár: Mgr. Ivana Kosťová
IČO: 00695459

Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné

Ptičie 158, 066 01 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 77 67 847, 78 84 510 GSM: 0907 925 717
Fax: 057 / 776 78 47
E-mail: riaditel(at)cssgarden-pticie.vucpo.sk; sekretariat(at)cssgarden-pticie.vucpo.sk
Web: www.cssgarden.sk
Štatutár: Ing. Jana Kulanová
IČO: 00695424

Centrum sociálnych služieb Kežmarok

Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok, okres Kežmarok
Tel.: 052 / 468 58 62, 452 36 30, GSM: 0904 470 252
Fax: 052 / 456 62 75
E-mail: riaditel(at)csskezmarok-kk.vucpo.sk; sekretariat(at)csskezmarok-kk.vucpo.sk
Web: www.csskezmarok.sk
Štatutár: Mgr. Daniela Pichnarčíková
IČO: 17149975

Centrum sociálnych služieb Vita Vitalis

Volgogradská 5, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 77 10 145, 77 13 261, GSM: 0903 612 074
Fax: 051 / 771 14 35
E-mail: sekretariat(at)cssvitavitalis-po.vucpo.sk; riaditel(at)cssvitavitalis-po.vucpo.sk
Web: www.cssvolgpo.sk
Štatutár: Mgr. Iveta Nemčíková
IČO: 00691950

Centrum sociálnych služieb Zátišie

Čsl. Armády 1594/5, 069 01 Snina, okres Snina
Tel.: 057 / 762 24 52, 779 81 39, GSM: 0907 958 190
Fax: 057 / 779 84 69
E-mail: sekretariat(at)csszatisie-sv.vucpo.sk; riaditel(at)csszatisie-sv.vucpo.sk
Web: www.csszatisie.sk
Štatutár: PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel , PhD.
IČO: 00695432

Divadlo Alexandra Duchnoviča

Jarková 77, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 773 27 00, 773 48 82, 0905 548 802
Fax: 051 / -
E-mail: sekretariat(at)dad-po.vucpo.sk, dad(at)divadload.sk, sekretariat(at)divadload.sk
Web: www.divadload.sk
Štatutár: Marián Marko
IČO: 00164984

Divadlo Jonáša Záborského

Námestie Legionárov 6, 081 61 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 756 21 91 (90), 777 57 63, 0907 943 388
Fax: 051 / -
E-mail: sekretariat(at)djz-po.vucpo.sk, riaditel(at)djz.sk, djz(at)djz.sk, sekretariat(at)djz.sk
Web: www.djz.sk
Štatutár: Mgr. Ján Hanzo
IČO: 37783432

Domov pre seniorov

Mierová 88, 064 01 Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 435 25 11, GSM: 0905249 127
Fax: 052 / 432 25 11
E-mail: sekretariat(at)dps-sl.vucpo.sk, socialne(at)ddsl.sk
Web: www.ddsl.sk
Štatutár: Ing. Peter Mucha
IČO: 00691798

Domov sociálnych služieb Legnava

Legnava 72, 065 46 Legnava, okres Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 428 61 17
Fax: 052 / 428 61 17
E-mail: sekretariat(at)dss-legnava.vucpo.sk, dsslegnava(at)stonline.sk
Web: www.dsslegnava.sk
Štatutár: Mgr. Gabriela Dzubinová
IČO: 00691780

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha

Hviezdoslavova 1, 053 04 Spišské Podhradie, okres Levoča
Tel.: 053 / 416 69 11, 416 69 15
Fax: 053 / 416 69 20
E-mail: sekretariat(at)dss-sppodhrad.vucpo.sk, riaditel(at)dss-sppodhrad.vucpo.sk
Web: www.dssspp.sk
Štatutár: PhDr. Monika Ondrišová, PhD
IČO: 00691887

Domov sociálnych služieb v Brezovičke

Brezovička 62, 082 74 Brezovica, okres Sabinov
Tel.: 051 / 45912 95, GSM: 0905 757 582
Fax: 051 / -
E-mail: sekretariat(at)dss-brezovicka.vucpo.sk; dssbrezovicka(at)livenet.sk
Web: www.dssbrezovicka.sk
Štatutár: Mgr. Ján Tomus
IČO: 00619493

Domov sociálnych služieb v Giraltovciach

Kukorelliho 17, 087 01 Giraltovce, okres Svidník
Tel.: 054 / 732 25 55, GSM: 0905 885 423
Fax: 054 / 732 25 55
E-mail: sekretariat(at)dss-giraltovce.vucpo.sk
Web: www.dssgiraltovce.sk
Štatutár: Mgr. Slávka Vojčeková
IČO: 00691674

Domov sociálnych služieb v Jabloni

Jabloň 78, 067 13 Jabloň, okres Humenné
Tel.: 057 / 779 71 47, GSM: 0911 453 215
Fax: 057 / -
E-mail: sekretariat(at)dss-jablon.vucpo.sk, riaditel(at)dss-jablon.vucpo.sk
Web: www.dssvjabloni.sk
Štatutár: Mgr. Ing. Marek Sirka
IČO: 00695441

Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou

Školská 646, 093 02 Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 488 51 50, 759 02 02, GSM: 0911 696 358
Fax: 057 / -
E-mail: sekretariat(at)dss-vt.vucpo.sk, riaditel(at)dss-vt.vucpo.sk
Web: www.dssvranov.sk
Štatutár: PhDr. Silvia Kmecová
IČO: 00696358

Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov, okres Sabinov
Tel.: 051 / 747 03 82, GSM: 0903 448 345
Fax: 051 / 747 03 81
E-mail: sekretariat(at)dss-sb.vucpo.sk, riaditel(at)dss-sb.vucpo.sk
Web: www.dsssabinov.sk
Štatutár: Mgr. Katarína Petríková, MSc
IČO: 00691984

Domov sociálnych služieb v Stropkove

Hlavná 80/50, 091 01 Stropkov, okres Stropkov
Tel.: 054 / 742 22 26, GSM: 0903 615 734
Fax: 054 / 742 30 08
E-mail: sekretariat(at)dss-sp.sk; dssstropkov(at)stonline.sk
Web: www.dssstropkov.sk
Štatutár: PhDr.et PhDr. Mária Kurilcová
IČO: 00696331

Domov v Poloninách

Nová Sedlica 50, 067 68 Nová Sedlica, okres Snina
Tel.: 057 / 769 45 23, GSM: 0910 792 875
Fax: 057 / 769 45 23
E-mail: sekretariat(at)domovvpoloninach-nsedlica.vucpo.sk; riaditel(at)domovvpoloninach-nsedlica.vucpo.sk
Web: www.domovsedlica.sk
Štatutár: Mgr. Ida Novotná
IČO: 37944584

Gymnázium

Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce, okres Medzilaborce
Tel.: 057 / 732 10 02
Fax: 057 / -
E-mail: sekretariat(at)gym-ml.vucpo.sk, info(at)gymlab.sk
Web: gymlab.edupage.org
Štatutár: PhDr. Vladimír Tarča
IČO: 00161055

Gymnázium

Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 426 44 27
Fax: 052 / -
E-mail: sekretariat(at)gym-pp.vucpo.sk, skola(at)stary-gympel.sk
Web: www.stary-gympel.sk
Štatutár: PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.
IČO: 00161098

Gymnázium

Konštantínova 2, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 772 57 37
Fax: 051 / 772 37 90
E-mail: sekretariat(at)gymk2-po.vucpo.sk, skola(at)gk2-po.sk
Web: www.gk2-po.sk
Štatutár: PhDr. Stanislav Šanta, PhD.
IČO: 00161110

Gymnázium

Komenského 13, 082 71 Lipany, okres Sabinov
Tel.: 051 / 457 22 85
Fax: 051 / 457 22 85
E-mail: sekretariat(at)gym-lipany.vucpo.sk, skola(at)gymlipany.edu.sk
Web: gymlipany.edupage.org
Štatutár: PhDr. Viera Urdová
IČO: 00161047

Gymnázium

Študentská 4, 069 01 Snina, okres Snina
Tel.: 057 / 762 33 53
Fax: 057 / -
E-mail: sekretariat(at)gym-sv.vucpo.sk, gymsnek(at)isternet.sk
Web: www.gymsnina.sk
Štatutár: RNDr. Iveta Lazorová
IČO: 00161179

Gymnázium

Konštantinova 1751/64, 091 80 Stropkov, okres Stropkov
Tel.: 054 / 742 29 86
Fax: 054 / -
E-mail: sekretariat(at)gym-sp.vucpo.sk, skola(at)gymstrop.edu.sk
Web: www.gymstrop.edu.sk
Štatutár: Ing. Slavomír Cichý
IČO: 00161225

Gymnázium

Dukelská 30, 087 20 Giraltovce, okres Svidník
Tel.: 054 / 732 23 25
Fax: 054 / -
E-mail: sekretariat(at)gym-giraltovce.vucpo.sk; skola(at)gymgir.edu.sk
Web: www.gymgir.edu.sk
Štatutár: Mgr. Róbert Mihalenko
IČO: 00160946

Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu

Komenského 4, 066 01 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 775 54 74 - vrátnica, 775 38 26 - sekretariát
Fax: 057 / 788 85 21
E-mail: sekretariat(at)gymagls-he.vucpo.sk; gymhum(at)gmail.com
Web: www.gaglshe.edupage.org
Štatutár: PaedDr. Ivan Pajtaš
IČO: 00160954

Gymnázium Cyrila Daxnera

Dr. C. Daxnera 88, 093 01 Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 446 45 74
Fax: 057 / 446 10 17
E-mail: riaditel(at)gyvv.sk; sekretariat(at)gym-vt.vucpo.sk, skola(at)gyvv.sk
Web: www.gyvv.sk
Štatutár: PhDr. Zuzana Dragulová, PhD.
IČO: 00161268

Gymnázium duklianskych hrdinov

Komenského 16, 089 01 Svidník, okres Svidník
Tel.: 054 / 752 10 36, 788 25 61
Fax: 054 / -
E-mail: sekretariat(at)gymdh-sk.vucpo.sk, skola(at)gdh.sk
Web: www.gdh.sk
Štatutár: RNDr. Ján Rodák
IČO: 00161233

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského

Kláštorská 37, 054 67 Levoča, okres Levoča
Tel.: 053 / 451 22 52, 451 25 12 (školská jedáleň)
Fax: 053 / 451 42 55
E-mail: sekretariat(at)gymjfr-le.vucpo.sk, skolagjfrlevoca(at)mail.t-com.sk
Web: gymjfrle.edupage.org
Štatutár: Mgr. Jaroslav Kramarčík
IČO: 00161039

Gymnázium Jána Adama Raymana

Mudroňova 20, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 771 16 00
Fax: 051 / -
E-mail: sekretariat(at)gymjar-po.vucpo.sk, info(at)gjar-po.sk
Web: www.gjar-po.sk
Štatutár: Mgr. Viera Kundľová
IČO: 00161101

Gymnázium Leonarda Stöckela

Jiráskova 12, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 472 27 81
Fax: 054 / -
E-mail: sekretariat(at)gymls-bj.vucpo.sk; stockel(at)gymlsbj.sk
Web: www.gymlsbj.sk
Štatutár: RNDr. Marcel Tribus
IČO: 00160911

Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava

Hviezdoslavova 20, 060 14 Kežmarok, okres Kežmarok
Tel.: 052 / 452 30 32, 468 16 21
Fax: 052 / -
E-mail: riaditel(at)gpohkk.edu.sk; sekretariat(at)gympoh-kk.vucpo.sk, skola(at)gpohkk.edu.sk
Web: www.gympohkk.edupage.org
Štatutár: Mgr. Daniela Mihóková
IČO: 00160962

Gymnázium Terézie Vansovej

17. novembra 6, 064 01 Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 432 35 75
Fax: 052 / -
E-mail: sekretariat(at)gymtv-sl.vucpo.sk, gymnsl(at)stonline.sk
Web: http://gymntvsl.edupage.org/
Štatutár: PaedDr. Klaudia Satkeová
IČO: 00161217

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove

Rhodyho 6, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 472 22 75, 0903 251 629, 0908 984 504
Fax: 054 / -
E-mail: sekretariat(at)osvetahsaris-bj.vucpo.sk; hosbardejov(at)gmail.com
Web: www.hosbardejov.sk
Štatutár: Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.
IČO: 37781588

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 446 44 94
Fax: 057 / 446 44 94
E-mail: sekretariat(at)kniznicahzemplin-vt.vucpo.sk, hzkvt(at)vt.psg.sk
Web: www.vthk.sk
Štatutár: Mgr. Danka Molčanová
IČO: 37781146

Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

Sídlisko 1. mája 74, 093 01 Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 442 38 38, 442 28 71, 0907 959 088
Fax: 057 / -
E-mail: sekretariat(at)osvetahzemplin-vt.vucpo.sk; hzos(at)stonline.sk
Web: www.osvetavranov.sk
Štatutár: Mgr. Anna Gdovinová
IČO: 37781120

Hotelová akadémia

Štefánikova 28, 066 01 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 775 23 94 (sekretariát), 775 51 44 (ústredňa)
Fax: 057 / 775 23 94
E-mail: sekretariat(at)ha-he.vucpo.sk; skolahahe(at)gmail.com
Web: hahe.edupage.org
Štatutár: Ing. Mariana Chudíková
IČO: 17078393

Hotelová akadémia

Baštová 32, 080 85 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 773 27 01
Fax: 051 / 773 26 79
E-mail: sekretariat(at)ha-po.vucpo.sk, ha(at)hapresov.edu.sk
Web: www.hapresov.sk
Štatutár: MVDr. Jozef Šenko
IČO: 00162191

Hotelová akadémia Jána Andraščíka

Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 488 51 26 (vrátnica), 472 38 30 (sekretariát)
Fax: 054 / 472 24 90
E-mail: sekretariat(at)haja-bj.vucpo.sk; skola(at)habj.edu.sk
Web: www.habj.sk
Štatutár: RNDr. Eva Čajková, PhD.
IČO: 36155993

Hotelová akadémia Otta Brucknera

MUDr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok, okres Kežmarok
Tel.: 052 / 452 30 35
Fax: 052 / 452 27 48
E-mail: sekretariat(at)haob-kk.vucpo.sk, haobkk(at)mail.t-com.sk
Web: haobkk.edupage.org
Štatutár: PhDr. Darina Siskovičová
IČO: 00165175

Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Dilongova 17, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 773 32 18, 772 20 65, 0905 262 799
Fax: 051 / -
E-mail: sekretariat(at)astropresov-po.vucpo.sk, hap(at)astropresov.sk
Web: www.astropresov.sk
Štatutár: Mgr. Viliam Kolivoška
IČO: 37781324

Jazyková škola

Mnoheľova 828/23, 058 46 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 772 30 96, 7897701 (riaditeľňa)
Fax: 052 / -
E-mail: sekretariat(at)js-pp.vucpo.sk, info(at)jazykovka-poprad.sk
Web: www.jazykovka-poprad.sk
Štatutár: PhDr. Marta Zelená
IČO: 35515147

Jazyková škola

Plzenská 10, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 772 41 84
Fax: 051 / 772 41 84
E-mail: sekretariat(at)js-po.vucpo.sk, jspresov(at)jspresov.sk
Web: www.jspresov.sk
Štatutár: Mgr. Martin Hudák
IČO: 35514761

Knižnica Jána Henkela

Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča, okres Levoča
Tel.: 053 / 451 22 02
Fax: 053 / -
E-mail: info(at)kniznicalevoca.sk; riaditel(at)kniznicalevoca.sk
Web: www.kniznicalevoca.sk
Štatutár: Mgr. Petra Kočišová - poverená riaditeľka
IČO: 52116557

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Levočská 1, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 773 30 09; 772 35 51
Fax: 051 / 772 53 93
E-mail: sekretariat(at)kniznicapoh-po.vucpo.sk, kniznica.poh(at)gmail.com
Web: www.kniznica-poh.sk
Štatutár: Mgr. et Mgr. Iveta Hurná
IČO: 37781308

Krajské múzeum v Prešove

Hlavná 86, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 773 47 08, 0908 043 252
Fax: 051 / -
E-mail: sekretariat(at)muzeumkrajske-po.vucpo.sk, jozef.kusnir(at)tripolitana.sk
Web: www.tripolitana.sk
Štatutár: JUDr. Mgr. Jozef Kušnír - poverený vedením
IČO: 37781278

Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni

Letná 6, 064 01 Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 432 22 10; 0911 677 002
Fax: 052 / 432 22 10
E-mail: sekretariat(at)kniznicalubovna-sl.vucpo.sk, kniznica(at)kniznicasl.sk, bibliografia(at)kniznicasl.sk
Web: www.kniznicasl.sk
Štatutár: Mgr. Elena Vranovská - poverená riaditeľka
IČO: 37781243

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni

Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 432 24 22, 432 23 02, 0910 340 050
Fax: 052 / 43 22 422
E-mail: sekretariat(at)muzeumlubovna-sl.vucpo.sk, dalibor.mikulik(at)hradlubovna.sk
Web: www.hradlubovna.sk
Štatutár: PhDr. Dalibor Mikulík
IČO: 37781235

Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni

Námestie gen.Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 42 830 31, 0908 998 795
Fax: 052 / -
E-mail: sekretariat(at)osvetalubovna-sl.vucpo.sk, osvetasl(at)nextra.sk
Web: www.osvetalubovna.sk
Štatutár: Ing. . Martin Karaš
IČO: 37781251

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

A. Warhola 748/36, 068 01 Medzilaborce, okres Medzilaborce
Tel.: 057 / 748 00 72, 0907 850 494
Fax: 057 / -
E-mail: sekretariat(at)awarholmuzeum-ml.vucpo.sk, awmuzeum(at)post.sk; warhol(at)zoznam.sk
Web: www.muzeumaw.sk
Štatutár: Mgr. Martin Cubjak
IČO: 37781405

Múzeum v Kežmarku

Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok, okres Kežmarok
Tel.: 052 / 45 22 618-19, 0907 942 708
Fax: 052 / 452 35 26
E-mail: sekretariat(at)muzeum-kk.vucpo.sk, riaditelka.muzea(at)kezmarok.com
Web: www.kezmarok.com
Štatutár: Mgr. Erika Cintulová
IČO: 37781227

Obchodná akadémia

Komenského 1, 066 01 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 775 24 32
Fax: 057 / -
E-mail: riaditel(at)oa-he.vucpo.sk; sekretariat(at)oa-he.vucpo.sk
Web: www.oahe.edupage.sk
Štatutár: Ing. Alena Židová
IČO: 00162132

Obchodná akadémia

Murgašova 94, 058 22 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 772 16 35
Fax: 052 / 776 59 97
E-mail: sekretariat(at)oa-pp.vucpo.sk, oa(at)oapoprad.sk
Web: www.oapoprad.sk
Štatutár: Ing. Iveta Račeková
IČO: 00162167

Obchodná akadémia

Volgogradská 3, 080 74 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 771 97 48
Fax: 051 / 771 55 45
E-mail: sekretariat(at)oa-po.vucpo.sk, riaditel(at)oa-po.vucpo.sk
Web: www.oa-po.sk
Štatutár: Ing. Peter Kopčák
IČO: 00162183

Obchodná akadémia

Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 428 00 30, 428 00 31 (riaditeľ)
Fax: 052 / -
E-mail: riaditel(at)oa-sl.vucpo.sk; sekretariat(at)oa-sl.vucpo.sk
Web: www.oasl.edu.sk
Štatutár: RNDr. Viera Mikulová
IČO: 17151091

Obchodná akadémia

Daxnerova 88, 093 35 Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 446 46 92 - 93
Fax: 057 / 446 46 93
E-mail: sekretariat(at)oa-vt.vucpo.sk, skola(at)oavt.edu.sk
Web: www.oavt.edu.sk
Štatutár: Ing. Mária Chrapeková
IČO: 00162230

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

Radničné námestie 1, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 472 21 05,
Fax: 054 / 472 27 14
E-mail: sekretariat(at)kniznicadg-bj.vucpo.sk; kniznica(at)gutgesel.sk
Web: www.gutgesel.sk
Štatutár: Mgr. Iveta Michalková
IČO: 37781570

Podduklianska knižnica vo Svidníku

8. mája 697/55, 089 01 Svidník, okres Svidník
Tel.: 054 / 788 21 90, 788 21 91, 0905 334 569
Fax: 054 / 788 11 61
E-mail: sekretariat(at)kniznicapdukla-sk.vucpo.sk, kniznicask(at)podduklianskakniznica.sk
Web: www.podduklianskakniznica.sk
Štatutár: Mgr. Kamil Beňko
IČO: 37781154

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník, okres Svidník
Tel.: 054 / 752 10 68, 752 15 07, 0903 603 770
Fax: 054 / -
E-mail: sekretariat(at)osvetapdukla-sk.vucpo.sk, pos(at)svitel.sk
Web: www.osveta.sk
Štatutár: PhDr. Mária Pajzinková
IČO: 37781375

Podtatranská knižnica v Poprade

Podtatranská 1548/1, 058 01 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 772 95 68, 772 94 95
Fax: 052 / -
E-mail: sekretariat(at)kniznicatatry-pp.vucpo.sk, kniznica(at)kniznicapp.sk
Web: www.kniznicapp.sk
Štatutár: Mgr. Monika Naštická
IČO: 37781189

Podtatranské múzeum v Poprade

Vajanského 72/4, 058 01 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 772 19 24, 0905 873 024
Fax: 052 / -
E-mail: sekretariat(at)muzeumtatry-pp.vucpo.sk, sekretariat(at)muzeumpp.sk
Web: www.muzeumpp.sk
Štatutár: PhDr. Magdaléna Bekessová
IČO: 37781171

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade

Sobotské námestie 1729/4, 058 01 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 772 24 66, 0917 500 437
Fax: 052 / -
E-mail: sekretariat(at)osvetatatry-pp.vucpo.sk, osvetapp(at)stonline.sk
Web: www.osvetapoprad.sk
Štatutár: PaedDr. Peter Šuca
IČO: 37781201

PUĽS (Poddukelský umelecký ľudový súbor)

Námestie Legionárov 6, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 771 40 07, 0917 982 131
Fax: 051 / -
E-mail: sekretariat(at)puls-po.vucpo.sk, riaditel(at)puls-slovakia.sk, sekretariat(at)puls-slovakia.sk
Web: www.puls-slovakia.sk
Štatutár: Mgr. Juraj Švantner
IČO: 42080649

Senior dom Svida

SNP 4, 089 01 Svidník, okres Svidník
Tel.: 054 / 788 21 42, 788 21 41, GSM: 0905 582 118
Fax: 054 / -
E-mail: sekretariat(at)seniordomsvida-sk.vucpo.sk; riaditel(at)seniordomsvida-sk.vucpo.sk
Web: www.svida.sk
Štatutár: Mgr. Jaroslav Ivančo
IČO: 00696323

Spojená škola

Štefánikova 64, 085 14 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 488 01 50
Fax: 054 / 488 01 57
E-mail: sekretariat(at)ss-bj.vucpo.sk; spojenabj(at)mail.t-com.sk
Web: www.spojenabj.sk
Štatutár: RNDr. Eva Kurnátová, PhD.
IČO: 42077150

Spojená škola

Bijacovce 1, 053 06 Bijacovce, okres Levoča
Tel.: 053 / 418 20 41
Fax: 053 / 418 20 42
E-mail: sekretariat(at)sos-bijacovce.vucpo.sk; soulbico(at)soulbijac.edu.sk; lesnicke(at)gmail.com
Web: www.soulbijac.edu.sk
Štatutár: Ing. Pavol Sedlák
IČO: 50481495

Spojená škola

Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 770 52 88, 770 52 82
Fax: 051 / 770 55 98
E-mail: sekretariat(at)ss-lpodjavorinskej-po.vucpo.sk, info(at)spojenaskola.sk
Web: spojenask.edupage.org
Štatutár: Ing. Anton Muška
IČO: 37946765

Spojená škola

SNP 16, 083 01 Sabinov, okres Sabinov
Tel.: 051 / 488 01 00
Fax: 051 / -
E-mail: sekretariat(at)sos-sb.vucpo.sk
Web: www.spojenaskolasabinov.sk; www.sossb.edupage.org
Štatutár: Mgr. Mária Futejová
IČO: 42383153

Spojená škola

Centrálna 464, 089 01 Svidník, okres Svidník
Tel.: 054 / 0911 750 315 ; 788 20 40
Fax: 054 / 788 20 40
E-mail: sekretariat(at)ss-sk.vucpo.sk, riaditel(at)spojenaskolask.sk, sekretariat(at)spojenaskolask.sk
Web: www.spojenaskolask.sk
Štatutár: RNDr. Mária Makutová
IČO: 37947931

Spojená škola

Čaklov 249, 094 35 Čaklov, okres Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 0915 867 500 - riaditeľ; 449 64 21
Fax: 057 / 449 62 11
E-mail: riaditel(at)ss-caklov-vucpo.sk; sekretariat(at)ss-caklov.vucpo.sk
Web: web.stonline.sk/spozs
Štatutár: Mgr. Stanislav Kráľ
IČO: 42076439

Spojená škola Juraja Henischa

Slovenská 5, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 486 19 50
Fax: 054 / -
E-mail: sekretariat(at)ssjhenischa-bj.vucpo.sk; ssjhbj(at)slovanet.sk
Web: www.ssjh.sk
Štatutár: Ing. Dulenčin Peter, PhD.
IČO: 42035261

Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským

Sládkovičova 4, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 758 17 85, 758 17 86
Fax: 051 / 772 47 91
E-mail: sekretariat(at)sstsevcenka-po.vucpo.sk, skola(at)gymtspo.edu.sk
Web: www.gymtspo.edupage.org
Štatutár: Ing. Igor Andrejčák, MBA
IČO: 37947923

Správa a údržba ciest PSK, oblasť Bardejov

Štefánikova 789, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 78 80 412 - riaditeľ 78 80 411 - sekretariát
Fax: 054 / 78 80 420
E-mail: bardejov(at)sucpsk.sk
Web: www.sucpsk.sk
Štatutár: Ing. Marcel Horváth, poverený vedením SÚC; riaditeľ oblasti: Ing. Peter Krivka
IČO: 37936859

Správa a údržba ciest PSK, oblasť Humenné

Mierová 5, 066 01 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 77 56 201 - riaditeľ 75 61 200 - sekretariát
Fax: 057 / 77 55 881
E-mail: humenne(at)sucpsk.sk
Web: www.sucpsk.sk
Štatutár: Ing. Marcel Horváth, poverený vedením SÚC; riaditeľ oblasti: Ing. Ľubomír Galanda
IČO: 37936859

Správa a údržba ciest PSK, oblasť Poprad

Kukučínova 20, 058 01 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 78 70 201 - riaditeľ 78 70 200 - sekretariát
Fax: 052 / 77 24 059
E-mail: poprad(at)sucpsk.sk
Web: www.sucpsk.sk
Štatutár: Ing. Marcel Horváth, poverený vedením SÚC; riaditeľ oblasti: Ing. Marián Barilla
IČO: 37936859

Správa a údržba ciest PSK, oblasť Prešov

Jesenná 14, 080 05 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 75 63 751 - riaditeľ 75 63 735 - sekretariát
Fax: 051 / 75 63 752
E-mail: presov(at)sucpsk.sk
Web: www.sucpsk.sk
Štatutár: Ing. Marcel Horváth, poverený vedením SÚC; riaditeľ oblasti: Ing. Jaroslav Humeník
IČO: 37936859

Správa a údržba ciest PSK, oblasť Stará Ľubovňa

Levočská 25, 064 01 Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 78 49 414 - riaditeľ 78 49 411 - sekretariát
Fax: 052 / 78 49 417
E-mail: staralubovna(at)sucpsk.sk
Web: www.sucpsk.sk
Štatutár: Ing. Marcel Horváth, poverený vedením SÚC; riaditeľ oblasti: Ing. Michal Drobňák
IČO: 37936859

Správa a údržba ciest PSK, oblasť Svidník

Sovietskych hrdinov 410, 089 01 Svidník, okres Svidník
Tel.: 054 / 78 80 312 - riaditeľ 78 80 311 - sekretariát
Fax: 054 / 78 80 327
E-mail: svidnik(at)sucpsk.sk
Web: www.sucpsk.sk
Štatutár: Ing. Marcel Horváth, poverený vedením SÚC; riaditeľ oblasti: Ing. Milan Cocuľa
IČO: 37936859

Správa a údržba ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou

Čemernianska 1031, 093 01 Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 75 61 212 - riaditeľ 75 61 211 - sekretariát
Fax: 057 / 75 61 213
E-mail: vranov(at)sucpsk.sk
Web: www.sucpsk.sk
Štatutár: Ing. Marcel Horváth, poverený vedením SÚC; riaditeľ oblasti: Ing. Michal Švábik
IČO: 37936859

Správa a údržba ciest PSK - Krajská správa

Jesenná 14, 080 05 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 75 63 701 - riaditeľ 75 63 700 - sekretariát
Fax: 051 / 75 63 711
E-mail: sucpsk(at)sucpsk.sk
Web: www.sucpsk.sk
Štatutár: Ing. Marcel Horváth, poverený vedením SÚC
IČO: 37936859

Stredná odborná škola

Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok, okres Kežmarok
Tel.: 052 / 452 33 53, 452 30 38
Fax: 052 / 468 11 21
E-mail: sekretariat(at)sos-garbiarska-kk.vucpo.sk, souskk(at)isternet.sk
Web: www.sos-garbiarska1-kk.sk/
Štatutár: PhDr. Marta Sabolová
IČO: 37880012

Stredná odborná škola

Sládkovičová 2723/120, 069 27 Snina, okres Snina
Tel.: 057 / 762 33 09, 762 24 93
Fax: 057 / 758 03 91
E-mail: sekretariat(at)sos-sv.vucpo.sk, skola(at)sossnina.edu.sk
Web: zsssnina.edupage.org
Štatutár: Ing. Štefan Ivan
IČO: 37878247

Stredná odborná škola

Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 716 43 11
Fax: 052 / 716 43 19
E-mail: sekretariat(at)sos-jarmocna-sl.vucpo.sk, sekretariat(at)sosjsl.sk
Web: sosjsl.edupage.org
Štatutár: PaedDr. Vladimír Buvalič
IČO: 00159531

Stredná odborná škola

Alexandra Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 446 32 58 - 9, 488 78 00 (riaditeľ)
Fax: 057 / 442 36 81
E-mail: sekretariat(at)sos-vt.vucpo.sk, sosvt(at)sosvt.sk
Web: www.sosvt.sk
Štatutár: Ing. Ľubomír Tóth
IČO: 37946773

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická

Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok, okres Kežmarok
Tel.: 052 / 452 30 40
Fax: 052 / 452 30 26
E-mail: sekretariat(at)sos-kusnierska-kk.vucpo.sk
Web: www.soupkk.edu.sk
Štatutár: Ing. Stanislav Marhefka
IČO: 00159468

Stredná odborná škola dopravná

Konštantínova 2, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 772 32 87
Fax: 051 / 772 32 79
E-mail: sekretariat(at)sosdop-po.vucpo.sk, sosdpo(at)azet.sk
Web: www.sosdpo.sk
Štatutár: Mgr. Jozef Labanc
IČO: 17078440

Stredná odborná škola drevárska

Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 446 27 55 (informátor), 442 38 62 (riaditeľ)
Fax: 057 / 4462 755
E-mail: riaditel(at)sosdrev-vt-vucpo.sk; sekretariat(at)sosdrev-vt.vucpo.sk
Web: www.sosdvv.edupage.org
Štatutár: Ing. Igor Šesták
IČO: 37942492

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce, okres Poprad
Tel.: 052 / 773 16 96
Fax: 052 / 773 16 17
E-mail: sekretariat(at)soselektro-pp.vucpo.sk; riaditel(at)sosematej.sk
Web: www.sosematej.sk
Štatutár: Ing. Anna Lorencovičová
IČO: 00893102

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov, okres Stropkov
Tel.: 054 / 742 24 74, 718 12 85
Fax: 054 / 742 24 74
E-mail: riaditel(at)soselektro-sp-vucpo.sk; sekretariat(at)soselektro-sp.vucpo.sk, skola(at)zssstrop.edu.sk
Web: www.sosesp.edupage.org
Štatutár: Ing. Peter Kuľbaga
IČO: 37947915

Stredná odborná škola gastronómie a služieb

Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 771 08 63, 771 08 31
Fax: 051 / 771 08 64
E-mail: sekretariat(at)sosoas-po.vucpo.sk, soeobcho(at)souopo.edu.sk
Web: www.souopo.edupage.sk
Štatutár: Mgr. Peter Kakaščík
IČO: 17078482

Stredná odborná škola hotelová

Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry, okres Poprad
Tel.: 052 / 442 28 65, 442 27 72
Fax: 052 / 442 27 72, 442 28 65, kl.18
E-mail: sekretariat(at)sos-hsmokovec.vucpo.sk, sos-smokovec(at)mail.t-com.sk, souspolstrav(at)stonline.sk
Web: www.sos-smokovec.sk
Štatutár: RNDr. Peter Slančo
IČO: 00893552

Stredná odborná škola lesnícka

Kollárova 10, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 746 56 11
Fax: 051 / 746 56 10
E-mail: sekretariat(at)ss-kollarova-po.vucpo.sk, slspo(at)slspo.sk
Web: www.slspo.sk
Štatutár: Ing. Miroslav Fuchs, PhD.
IČO: 51896109

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Mierová 1973/79, 066 01 Humenné, okres Humenné
Tel.: 0915 / 795 226 - sekretariát
Fax: 0915 / 775 26 97
E-mail: riaidtel(at)sosoas-he.vucpo.sk; sekretariat(at)sosoas-he.vucpo.sk; sousluhe(at)nextra.sk
Web: www.sousluzhe.edu.sk
Štatutár: RNDr. Oľga Skysľaková
IČO: 00617750

Stredná odborná škola pedagogická

Bottova 15A, 054 01 Levoča, okres Levoča
Tel.: 053 / 451 22 05
Fax: 053 / 451 03 67
E-mail: sekretariat(at)spgs-le.vucpo.sk, sekretariat(at)spgslevoca.sk
Web: www.spgslevoca.sk
Štatutár: Mgr. Jozef Cirbus
IČO: 00162833

Stredná odborná škola pedagogická

Kmeťovo stromoradie 5, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 771 12 94, 748 11 86
Fax: 051 / 771 12 93
E-mail: sekretariat(at)sospg-po.vucpo.sk, skola(at)sospg.sk
Web: www.sospg.sk
Štatutár: PhDr. Oľga Vavreková
IČO: 00162825

Stredná odborná škola podnikania

Masarykova 24, 081 79 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 773 34 13
Fax: 051 / 758 30 71
E-mail: sekretariat(at)sospodnik-po.vucpo.sk, sospmaspo(at)nextra.sk
Web: www.sospodnikania.sk
Štatutár: Ing. Stanislav Kuchta, MBA
IČO: 37880241

Stredná odborná škola podnikania a služieb

Komenského 16, 082 71 Lipany, okres Sabinov
Tel.: 051 / 0905 491 714; 488 00 11 (sekretariát), 488 0015 (riaditeľ),
Fax: 051 / 488 00 15
E-mail: riaditel(at)sos-lipany.vucpo.sk; sekretariat(at)sos-lipany.vucpo.sk, soup-lipany(at)lonler.sk
Web: www.soslipany.edupage.org; www.souplipany.sk
Štatutár: Mgr. Tkáč Karol
IČO: 00159476

Stredná odborná škola polytechnická

Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 776 25 58
Fax: 057 / 77 67 886
E-mail: sekretariat(at)sospolytech-he.vucpo.sk, skola(at)soshe.sk
Web: www.soshe.sk
Štatutár: Ing. Anton Švelta
IČO: 00893358

Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola

Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, okres Medzilaborce
Tel.: 057 / 732 13 48
Fax: 057 / 732 17 66
E-mail: sekretariat(at)sosawarhola-ml.vucpo.sk, sosaw(at)post.sk
Web: www.sosaw.sk
Štatutár: Mgr. Jarmila Savčaková
IČO: 37942506

Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. generála L. Svobodu

Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník, okres Svidník
Tel.: 054 / 788 21 70 - 71
Fax: 054 / 788 21 72
E-mail: sekretariat(at)sosaglsvobodu-sk.vucpo.sk, agls(at)sossvidnik.edu.sk
Web: www.sossvidnik.edu.sk
Štatutár: PhDr. Jaroslav Pavluš
IČO: 00893692

Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu

Štefániková 39, 059 21 Svit, okres Poprad
Tel.: 052 / 775 62 45
Fax: 052 / -
E-mail: riaditel(at)zsssvit.sksekretariat(at)sos-svit.vucpo.sk; nebusovae(at)gmail.com
Web: www.sossvit.edupage.org
Štatutár: RNDr. Eva Nebusová
IČO: 37947541

Stredná odborná škola remesiel a služieb

Okružná 761/25, 058 01 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 772 18 76
Fax: 052 / 772 24 28
E-mail: sekretariat(at)sos-pp.vucpo.sk, tatianacendy(at)gmail.com
Web: sosokruzna.edupage.org
Štatutár: Mgr. Vasil Kuzmiak
IČO: 42077133

Stredná odborná škola služieb

Košická 20, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 758 83 11
Fax: 051 / 758 83 33
E-mail: sekretariat(at)sos-kosicka-po.vucpo.sk, sekretariat(at)sousluz.edu.sk
Web: zsssluz.edupage.org
Štatutár: Ing. Renáta Fedorčíková
IČO: 37880080

Stredná odborná škola služieb

Hlavná 6, 091 01 Stropkov, okres Stropkov
Tel.: 054 / 718 15 00
Fax: 054 / -
E-mail: sekretariat(at)sos-hlavna-sp.vucpo.sk, soupsp(at)soustropkov.edu.sk
Web: soupsp.edupage.org
Štatutár: Ing. Daniel Soóš
IČO: 00398861

Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla

Kukučínova 9, 054 27 Levoča, okres Levoča
Tel.: 053 / 451 32 91-3
Fax: 053 / 451 36 53
E-mail: sekretariat(at)sos-mpavla-le.vucpo.sk, riaditel(at)souplevoca.sk
Web: www.souplevoca.sk
Štatutár: Ing. Alena Hrešková
IČO: 00159514

Stredná odborná škola technická

Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 775 29 89 (sekretariát), 775 29 52 (vrátnica)
Fax: 057 / 775 29 54
E-mail: sekretariat(at)sostech-he.vucpo.sk, skola(at)sosthe.edu.sk
Web: www.sosthe.edu.sk
Štatutár: Ing. Stanislav Onderišin
IČO: 37942484

Stredná odborná škola technická

Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 788 08 10
Fax: 052 / 776 16 00
E-mail: sekretariat(at)sostech-pp.vucpo.sk, sekretariat(at)sostpoprad.sk
Web: www.sostpoprad.sk
Štatutár: Ing. Ľubomír Rokos
IČO: 00891541

Stredná odborná škola technická

Volgogradská 1, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 771 45 61 (ústredňa), 771 45 60 (sekretariát)
Fax: 051 / 771 16 34
E-mail: sekretariat(at)sostech-po.vucpo.sk, skola(at)sost-po.sk
Web: www.sost-po.sk
Štatutár: Mgr. Štefan Cmar
IČO: 00893251

Stredná odborná škola technická

Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 432 33 31, 432 21 50
Fax: 052 / -
E-mail: sekretariat(at)sostech-sl.vucpo.sk, sostsl(at)slnet.sk
Web: sousl.edupage.org
Štatutár: Mgr. Daniela Šidlovská
IČO: 17050405

Stredná odborná škola technická

Pionierska 361/4, 089 01 Svidník, okres Svidník
Tel.: 054 / 752 28 66
Fax: 054 / 752 26 80
E-mail: sekretariat(at)sostech-sk.vucpo.sk, stredsmo(at)soustrojsvid.edu.sk
Web: www.souodbor.szm.sk
Štatutár: Ing. Ján Kosár
IČO: 17054273

Stredná priemyselná škola

Partizánska 1059/23, 069 01 Snina, okres Snina
Tel.: 057 / 762 38 13
Fax: 057 / 762 26 18
E-mail: sekretariat(at)sps-sv.vucpo.sk, spssnina(at)spssnina.edu.sk
Web: www.sps-snia.edupage.org
Štatutár: PaedDr. Alena Romanová
IČO: 00161721

Stredná priemyselná škola

Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01 Svidník, okres Svidník
Tel.: 054 / 788 18 10, 788 18 11
Fax: 054 / 788 18 12
E-mail: spso.svirnik(at)gmail.com; sekretariat(at)sps-sk.vucpo.sk; skola(at)spssvidnik.sk
Web: ww.spssvidnik.sk
Štatutár: Mgr. Pavel Olejár
IČO: 00520225

Stredná priemyselná škola drevárska

Bardejovská 24, 080 06 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 746 33 19
Fax: 051 / 746 33 22
E-mail: sekretariat(at)sps-po.vucpo.sk, soudrevarske(at)stonline.sk
Web: spsdrevpo.edupage.sk
Štatutár: PhDr. Jozef Kurej
IČO: 42082404

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Plzenská 1, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 772 55 67, 758 28 66
Fax: 051 / 773 23 44, 758 28 96
E-mail: sekretariat(at)spselek-po.vucpo.sk, spse(at)spse-po.sk
Web: www.spse-po.sk
Štatutár: Ing. Slavomír Kožár, MBA
IČO: 00161829

Stredná priemyselná škola stavebná

Plzenská 10, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 773 26 03
Fax: 051 / 772 21 76
E-mail: sekretariat(at)spsstav-po.vucpo.sk, spsstavpo(at)spsstavpo.edu.sk
Web: www.spsstavpo.edupage.org
Štatutár: Mgr. Stanislav Kolpak
IČO: 00161837

Stredná priemyselná škola strojnícka

Duklianska 1, 080 04 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 771 21 96
Fax: 051 / 74 65 700
E-mail: sekretariat(at)spsstroj-po.vucpo.sk, zastupca(at)spspo.sk, sekretariat(at)spspo.sk
Web: spspo.edupage.org
Štatutár: Ing. Marián Viňanský
IČO: 00161845

Stredná priemyselná škola technická

Komenského 5, 085 42 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 472 24 50
Fax: 054 / 472 24 50
E-mail: sekretariat(at)sps-bj.vucpo.sk; skola(at)spsbj.svcmi.sk
Web: www.spsbj.edu.sk
Štatutár: Ing. Jaroslav Bujda
IČO: 00161705

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu

Mnoheľova 828/23, 058 46 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 772 30 63 - 64
Fax: 052 / 789 36 01
E-mail: sekretariat(at)sps-pp.vucpo.sk, posta(at)spspp.sk
Web: www.spspp.sk
Štatutár: Ing. Jaroslav Bašista
IČO: 00161802

Stredná umelecká škola

Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok, okres Kežmarok
Tel.: 052 / 452 52 82
Fax: 052 / -
E-mail: skola(at)suskk.sk; sekretariat(at)sus-kk.vucpo.sk
Web: www.suskk.sk
Štatutár: Ing. Marta Perignáthová
IČO: 36155667

Stredná umelecká škola

Vodárenská 3, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 771 14 58
Fax: 051 / -
E-mail: sekretariat(at)sus-po.vucpo.sk, sekretariat(at)suspo.sk
Web: www.suspo.sk
Štatutár: Ing. Katarína Pindešová
IČO: 17078466

Stredná zdravotnícka škola

Lipová 32, 066 83 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 775 43 39
Fax: 057 / 775 43 39
E-mail: riaditel(at)sxshe.sk; sekretariat(at)szs-he.vucpo.sk, skola(at)szshe.sk
Web: www.szshe.sk
Štatutár: PhDr. Marcela Griščíková
IČO: 00606740

Stredná zdravotnícka škola

Levočská 5, 058 50 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 772 27 04
Fax: 052 / 772 11 45
E-mail: sekretariat(at)szs-pp.vucpo.sk, szspp(at)stonline.sk, skola(at)szspp.sk
Web: www.szspp.sk
Štatutár: Mgr. Miroslav Bednár
IČO: 00606791

Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36, 080 24 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 0911 170 184 - riaditeľka školy; 773 33 04
Fax: 051 / 773 37 06
E-mail: riaditel(at)szspo.sk; sekretariat(at)szs-po.vucpo.sk, riaditel(at)szs-po.vucpo.sk
Web: www.szs.edu.sk
Štatutár: PhDr. Eva Novotná, PhD.
IČO: 00606804

Šarišská galéria v Prešove

Hlavná 51, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 772 54 23, 0917 165 574, 0917 165 580
Fax: 051 / -
E-mail: sekretariat(at)galeriasaris-po.vucpo.sk, sg.po(at)centrum.sk
Web: www.sgpresov.sk
Štatutár: PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.
IČO: 37781286

Šarišské múzeum v Bardejove

Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 472 49 66, 472 43 09, 0903 909 677
Fax: 054 / 47 24 966
E-mail: sekretariat(at)muzeumsaris-bj.vucpo.sk; sarmus(at)nextra.sk
Web: www.muzeumbardejov.sk
Štatutár: PhDr. František Gutek
IČO: 37781316

Škola v prírode Detský raj

Tatranská Lesná, 059 60 Tatranská Lesná, okres Poprad
Tel.: 052 / 442 25 53, 442 22 51
Fax: 052 / 442 25 53, 442 22 51
E-mail: sekretariat(at)svpdraj-tlesna.vucpo.sk, detskyraj(at)sinet.sk
Štatutár: Mgr. Valerián Kuffa
IČO: 00186759

Školský internát

Karpatská 9, 058 01 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 776 34 14
Fax: 052 / 772 23 64
E-mail: sekretariat(at)si-pp.vucpo.sk, internat(at)sipop.sk
Web: www.sipop.sk
Štatutár: Mgr. Mária Koláriková
IČO: 36166952

Tatranská galéria v Poprade

Hviezdoslavova 341/12, 058 01 Poprad, okres Poprad
Tel.: 052 / 772 19 68, 0905 843 802
Fax: 052 / -
E-mail: sekretariat(at)galeriatatry-pp.vucpo.sk, tatragaleria(at)tatragaleria.sk
Web: www.tatragaleria.sk
Štatutár: PaedDr. Anna Ondrušeková
IČO: 37781481

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

Mierová 4, 066 01 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 775 47 53, 775 21 79,0905 160 438
Fax: 057 / -
E-mail: sekretariat(at)astrovihorlat-he.vucpo.sk, vihorlatobs1(at)stonline.sk
Web: www.astrokolonica.sk
Štatutár: RNDr. Igor Kudzej CSc.
IČO: 37781421

Vihorlatská knižnica v Humennom

Námestie slobody 50, 066 80 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 776 35 17-18
Fax: 057 / -
E-mail: sekretariat(at)kniznicavihorlat-he.vucpo.sk, riaditel(at)vkhe.sk; kniznica(at)vkhe.sk
Web: www.vkhe.sk
Štatutár: Ing. Mária Daňová
IČO: 37781464

Vihorlatské múzeum v Humennom

Námestie slobody 1, 066 18 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 775 22 40, 775 5671 (skanzen), 0915 954 374
Fax: 057 / 775 22 40
E-mail: sekretariat(at)muzeumvihorlat-he.vucpo.sk, sekretariat(at)muzeumhumenne.sk
Web: www.muzeumhumenne.sk
Štatutár: Mgr. Vasil Fedič
IČO: 37781391

Zariadenie sociálnych služieb AKTIG

Mierová 63, 066 01 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 775 46 78, GSM: 0918 536 304
Fax: 057 / 775 64 30
E-mail: riaditel(at)zssaktig-he.vucpo.sk; sekretariat(at)zssaktig-he.vucpo.sk
Web: www.dssmierovahe.sk
Štatutár: PhDr. Marcela Džupinová
IČO: 31948821

Zariadenie sociálnych služieb DOTYK

Ševčenkova 681, 068 01 Medzilaborce, okres Medzilaborce
Tel.: 057 / 732 36 05, 748 12 50
Fax: 057 / 732 36 05
E-mail: sekretariat(at)zssdotyk-ml.vucpo.sk; riaditel(at)zssdotyk-ml.vucpo.sk
Web: www.dssml.sk
Štatutár: PhDr. Igor Magera PhD.
IČO: 37883411

Zariadenie sociálnych služieb Egídius

Ťačevská 38, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 472 23 13, 472 71 44, GSM: 0903 623 169
Fax: 054 / 488 35 85
E-mail: sekretariat(at)zssegidius-bj.vucpo.sk; riaditel(at)zssegidius-bj.vucpo.sk
Web: www.zssegidius.sk
Štatutár: Mgr. Oľga Hviščová
IČO: 50595318

Zariadenie sociálnych služieb Jasoň

Slovenského národného povstania 8/15, 061 01 Spišská Stará Ves, okres Kežmarok
Tel.: 052 / 418 13 91 - 2, GSM: 0905 746 143
Fax: 052 / -
E-mail: sekretariat(at)zssjason-ssves.vucpo.sk; riaditel(at)zssjason-ssves.vucpo.sk
Web: www.zssjason.sk
Štatutár: PhDr. Viera Pasterová, PhD
IČO: 37944592

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   Samospráva   Základné údaje   Organizácie   Adresár organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:


PÄTIČKA:

Copyright © 2019 Prešovský samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.