Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Koniec minulého týždňa sa niesol v znamení čipky

Vologodská „kruževa“ slávila v Prešove úspech

 

Záver minulého týždňa sa v Prešove - Solivare niesol v znamení slovenskej a medzinárodnej čipky. Od štvrtka 25. júna až do soboty 27. júna 2009 tu totiž prebiehal Medzinárodný festival paličkovanej čipky 2009.

 

Hlavným organizátorom festivalu bol Soľnobanský čipkársky cech Prešov - Solivar. Keďže jedným zo spoluorganizátorov festivalu bol Prešovský samosprávny kraj (PSK), pozvanie jeho predsedu na účasť na festivale prijala tiež delegácia partnerskej Vologodskej oblasti z Ruskej federácie. Festivalu sa zúčastnil značný počet domácich a zahraničných subjektov, okrem iného z Maďarska, Poľska, Českej republiky, Francúzska, Moskvy, Ruská federácia a iných.

Vologodskú čipku, pre ktorú sú charakteristické opakujúce sa presné a prosté geometrické, okrúhle a oválne formy, vyplnené hviezdičkami, vločkami, kvetinovými motívmi a inými umelecky prepracovanými motívmi, slávila na festivale veľký úspech. „Náš stánok navštívilo po celé tri dni veľa ľudí, tak laickej, ako aj odbornej verejnosti. Najmä odborníci a čipkárky sa zaujímali o technológiu pletenia zložitých tvarov a foriem, ktorými naša čipka vyniká a niektorí z nich strávili so mnou v našom stánku veľa času pri praktickom osvojovaní si techník pletenia. Značný záujem bol tiež o naše návrhy a nákresy“, konštatovala na koniec festivalu čipkárska odborníčka čipkárskej firmy Snežinka z Vologdy a členka delegácie vlády Vologodskej oblasti pani Iľja Vereščagina. To, že sa Vologodská čipka na festivale páčila a mala úspech, svedčí aj cena, ktorú pani Vereščagina prevzala z rúk hlavných organizátorov festivalu na záverečnom bankete.

Počas pobytu delegácia vlády Vologodskej oblasti rokovala s predstaviteľmi PSK o otázkach rozvoja budúcej spolupráce, čím si obe strany vytvorili vhodné podmienky na vypracovanie Programu spoločných podujatí na roky 2010 – 2011. Delegácia v sprievode pracovníkov odboru kultúry navštívila tiež Tatranskú galériu v Poprade a Tatranskej Lomnici, kde si prezerala jednotlivé expozície a rokovala o technických otázkach organizácie výstavy „Tatry vo výtvarnom umení“, ktorej otvorenie po jej skončení v Moskve sa predpokladá v meste Vologda v októbri 2009.

V sobotu navštívila delegácia mesto Bardejov, kde bola prijatá primátorom mesta pánom Borisom Hanuščákom. V príjemnej a priateľskej atmosfére sa delegácia oboznámila s históriou a plánovaným rozvojom mesta, obe strany posúdili možností rozvoja prípadnej spolupráce a primátor mesta vyjadril prosbu o sprostredkovanie nájdenia vhodného ruského partnera pre mesto Bardejov na rozvoj družobných kontaktov a spolupráce. Zo strany delegácie vlády Vologodskej oblasti sa táto požiadavka stretla s veľkým pochopením a prísľubom nájsť čo najskôr vhodného partnera na ruskej strane. Jedným z výsledkov prijatia na bardejovskej radnici bol aj konkrétny návrh na uskutočnenie spoločnej aktivity vlády Vologodskej oblasti, PSK a mesta Bardejova pri príležitosti konania súťaže Makovická struna a mikulášskych osláv v už predvianočnej atmosfére v Bardejove a Prešove. Počas pobytu v Bardejove si delegácia prezrela exponáty Šarišského múzea, navštívila skanzen v Bardejovských kúpeľoch, kde si prezrela tiež infraštruktúru tunajších kúpeľov. „Prekrásne, čudesné! Sme uchvátení, akú veľkú pozornosť venujete záchrane a ochrane kultúrneho dedičstva zo strany orgánov mesta a kraja, vrátane toho, koľko finančných prostriedkov na tento cieľ venujete. Prekrásne spomienky na Bardejov, jeho historickú krásu si odnášame domov a navždy zostanú v našich srdciach“, vyznala sa zo svojich pocitov pani Ľudmila Korotajeva, generálna riaditeľka Vologodského historicko-architektúrneho a umeleckého múzea-rezervácie vo Vologde.

 

Záver pobytu delegácie Vologodskej oblasti v PSK sa zniesol v znamení návštevy rázovitej dediny Hervatrov. Táto návšteva sa uskutočnila pri príležitosti obecných osláv zápisu unikátneho historického skvostu rímskokatolíckeho dreveného kostolíka v obci do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO, ktorý si delegácia s veľkým záujmom, údivom a ocenením prezrela. „Národ, ktorý si takto unikátne váži, cení a chráni svoju minulosť, si zaslúži skvelú budúcnosť“ svedčí záznam v pamätnej knihe z pera vedúceho delegácie Vologodskej oblasti pána Dmitrija Ševcova.

 

Juraj Latta
oddelenie medzinárodnej spolupráce

Kancelária predsedu PSK

Publikované: 29.06.2009 / Aktualizované: 11.01.2010 HoreTlačiť