Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Najnovšie na webe

SO pre IROP PSK

29.05.2020 Aktualizácia č.7 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenie jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC222-2016-13

29.05.2020 Aktualizácia č.7 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách (otvorená výzva)

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC211-2017-17

29.05.2020 Oznam č. 2 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) IROP-PO2- SC211-2017-17. 

Praktická časť odbornej zložky MS na SPŠ stavebnej v Prešove

29.05.2020 Vyhodnotenie súťaže SKSI „O najlepší projekt“

Učiteľ španielskeho jazyka, Gymnázium, Poprad

28.05.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ španielskeho jazyka, Gymnázium, Poprad (uzávierka 15.06.2020)

Učiteľ telesnej a športovej výchovy, SOŠ hotelová, Vysoké Tatry

28.05.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ telesnej a športovej výchovy, SOŠ hotelová, Vysoké Tatry (uzávierka 05.06.2020)

Voľné pracovné miesto - hlavný inžinier stavby SÚC PSK

28.05.2020 Voľné pracovné miesto - hlavný zamestnanec realizácie stavieb – hlavný inžinier stavby SÚC PSK (uzávierka 12.06.2020)

O.V.S. - Prenájom časti pozemku – Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni

26.05.2020 O.V.S. - Prenájom časti pozemku – Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni (uzávierka 11.6.2020, 10:00)

O.V.S. - Prenájom časti pozemku – Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni

26.05.2020 O.V.S. - Prenájom časti pozemku – Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni (uzávierka 11.6.2020, 10:00)

O.V.S. - Prenájom časti pozemku – Ľubovnianske múzeum – hrad

26.05.2020 O.V.S. - Prenájom časti pozemku – Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni (uzávierka 11.6.2020, 10:00)

Učiteľ odborných predmetov v odbore doprava, SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Svidník

22.05.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ odborných predmetov v odbore doprava, SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Svidník (uzávierka 08.06.2020)

Majster odbornej výchovy pre učebný odbor murár a stavebná výroba, SOŠ, Garbiarska, Kežmarok

22.05.2020 Voľné pracovné miesto - Majster odbornej výchovy pre učebný odbor murár a stavebná výroba, SOŠ, Garbiarska, Kežmarok (uzávierka 30.06.2020)

Majster odbornej výchovy pre študijný odbor mechanik stavebnoinštalačných zariadení, SOŠ, Garbiarska, Kežmarok

22.05.2020 Voľné pracovné miesto - Majster odbornej výchovy pre študijný odbor mechanik stavebnoinštalačných zariadení, SOŠ, Garbiarska, Kežmarok (uzávierka 30.06.2020)

Výberové konania - Zamestnanec IPC pre EŠIF

21.05.2020 Výberové konanie - Zamestnanec Informačno-poradenského centra pre EŠIF (uzávierka žiadostí 10.6.2020)

O.V.S. - prenájom majetku – Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou

21.05.2020 O.V.S. - prenájom majetku – Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou (uzávierka 5.6.2020, 13:00)

Publikované: 03.02.2009 / Aktualizované: 28.04.2020 HoreTlačiť