Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Materiály na pripomienkovanie

Na tejto stránke sú uverejňované aktuálne materiály pripomienkového konania.  (Staršie materiály, ktoré boli zverejnené na pripomienkovanie nájdete v archíve.)

K materiálom pripomienkového konania patria návrhy všeobecne záväzných nariadení, cenových výmerov, záverečných účtov, zmien a doplnkov územného plánu veľkého územného celku  a iných. Každý z materiálov pripomienkového konania je zverejnený v súlade s príslušnou platnou legislatívou.

Po ukončení pripomienkového konania a spracovaní pripomienok, je ku každému návrhu (materiálu) na pripomienkovanie zverejnené aj vyhodnotenie (od roku 2015). 

Pripomienkové konanie materiálov Prešovského samosprávenho kraja

Aktuálne materiály na pripomienkovanie

Návrh VZN PSK xx/2021 - zriadenie SŠ Medzilaborce

14.05.2021 Návrh VZN PSK č. xx/2021, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce s organizačnými zložkami Gymnázium, Duchnovičova 506, Medzilaborce a Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce

Návrh VZN PSK xx/2021 - zriadenie SŠ Prešov

14.05.2021 Návrh VZN PSK č. xx/2021, ktorým sa zriaďuje  Spojená škola, Masarykova 24, Prešov s organizačnými zložkami Obchodná akadémia, Masarykova 24, Prešov a Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov

Návrh VZN PSK xx/2021 - zriadenie SŠ Stropkov

14.05.2021 Návrh VZN PSK č. xx/2021, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Hlavná 6, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov

 

 

Archív materiálov na pripomienkovanie

Neaktuálne materiály, ktoré boli zverejnené na pripomienkovanie nájdete v archíve.

Publikované: 29.01.2009 / Aktualizované: 28.12.2016 HoreTlačiť