Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Deň priateľstva – Deň dobrosusedstva na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici

 

“Deň priateľstva 2009 – Deň dobrosusedstva 2009“,  16. máj 2009 od 09,00 do 14,00 hod. - konanie medzinárodného kultúrno – spoločenského podujatia na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici vo Vyšnom Nemeckom – Užhorode.

Cieľom tohto medzinárodného spoločensko-kultúrneho podujatia je vytváranie priaznivého prostredia na budovanie a posilňovanie priateľských partnerských vzťahov a vytváranie podmienok na nadväzovanie kontaktov a rozvoj cezhraničnej spolupráce slovenských a ukrajinských subjektov na rôznych úrovniach. Tak ako každoročne, aj na tohtoročnom už 8. ročníku sa predpokladá účasť predstaviteľov orgánov štátnej správy oboch krajín, miestnej a regionálnej samosprávy, spoločenských organizácií, podnikateľských subjektov a predstaviteľov ďalších inštitúcií v prihraničných oblastiach Slovenska a Ukrajiny.

Hlavnými organizátormi podujatia za slovenskú stranu sú Košický a Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s mestami Sobrance a Snina, a tiež firmou SESO s.r.o. vo Vranove nad Topľou a Zakarpatskou oblastnou štátnou administráciou a Zakarpatskou oblastnou radou na ukrajinskej strane. Súčasťou programu podujatia bude kultúrny program a stretnutia najvyšších predstaviteľov, tak na národnej, ako aj regionálnej a miestnej úrovni, ako aj ďalších hostí. Okrem iného je tu príležitosť na prezentovanie kraja a miest, výsledkov rozvoja kontaktov a cezhraničnej spolupráce so svojimi ukrajinskými partnermi, ako aj kultúry a remesiel vo vlastných prezentačných stánkoch.

Predpokladá sa, že za slovenskú stranu sa budú na tohtoročnom Dni priateľstva – Dni dobrosusedstva prezentovať vo svojich stánkoch Prešovský samosprávny kraj (PSK), Košický samosprávny kraj (KSK) spoločne s mestom Sobrance, firma SESO s.r.o Vranov nad Topľou a mesto Snina. Oslovené boli tiež mestá Prešov, Humenné, Michalovce, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou.

 

 

Juraj Latta
oddelenie medzinárodnej spolupráce
kancelária predsedu

 

 Fotogaléria:

Publikované: 24.04.2009 / Aktualizované: 11.01.2010 HoreTlačiť