Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Lekárske služby prvej pomoci

Posledná aktualizácia: 05.10.2016

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

LSPP - Lekárske služby prvej pomoci v PSK

Prešovský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva v Prešove oznamuje, že podľa novelizovaného zákona NR SR 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Lekársku službu prvej pomoci vykonávajú poskytovatelia poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť a špecializovanú zubno – lekársku ambulantnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení poskytovateľa, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkovať lekársku službu prvej pomoci; lekárska služba prvej pomoci všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa vykonáva aj formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo inom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje.

Lekárska služba prvej pomoci sa vykonáva podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom zverejneným na jeho webovom sídle, ktorý obsahuje miesto výkonu lekárskej služby prvej pomoci, čas vykonávania lekárskej služby prvej pomoci a zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s uvedením dátumov vykonávania lekárskej služby prvej pomoci v období, na ktorý sa tento rozpis vyhotovuje.

Aktuálne lekárske služby prvej pomoci vo Vašom okrese

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: <a href='/sk/samosprava/' class='navbar'>Samospráva</a> <span>&nbsp;</span> <a href='/sk/samosprava/urad/' class='navbar'>Úrad</a> <span>&nbsp;</span> <a href='/sk/samosprava/urad/odbor-zdravotnictva/' class='navbar'>Odbor zdravotníctva</a> <span>&nbsp;</span> <a href='/sk/samosprava/urad/odbor-zdravotnictva/pohotovostne-sluzby/pohotovostne-sluzby.html' class='navbar'>Pohotovostné služby</a> <span>&nbsp;</span> <a href='/sk/samosprava/urad/odbor-zdravotnictva/pohotovostne-sluzby/' class='navbar'>Lekárske služby prvej pomoci</a>

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:


PÄTIČKA:

Copyright © 2018 Prešovský samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.