Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

SOŠ služieb, Košická 20, Prešov

Stredná odborná škola služieb, Košická 20, 080 01 Prešov (nákladné vozidlo - Citroen Berlingo 1.9D)

Číslo

1/2023/OE

Správca

Stredná odborná škola služieb, Košická 20, 080 01 Prešov

tel. kontakt: 051/75 88 311, Ing. Renáta Fedorčíková, riaditeľka
mail:skola@soskosickapo.sk

Ponuka

Ponúkaný prebytočný majetok
P. č. Názov hnuteľného majetku Inv. číslo Rok obstarania Obstarávacia cena v EUR Zostatková cena v EUR Poznámka
1. Nákladné vozidlo - Citroen Berlingo 1.9D 22 137 2004 16 454,00 0,00  

 

Ponuky sú určené len pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a sú aktuálne 15 pracovných dní od uverejnenia zoznamu na webovom sídle PSK. 
V prípade záujmu o získanie položky z expirovanej ponuky, informujte sa u príslušného správcu prebytočného majetku, ktorý je uvedený pri danej ponuke.

Záujemca o prevod správy k hnuteľnému majetku vo svojej žiadosti musí uviesť:

 • číslo
 • správcu
 • poradové číslo (P. č.)
 • názov hnuteľného majetku,
 • inventárne číslo
 • obstarávaciu cenu v EUR 

 

Zasielanie žiadostí

Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor školstva
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Publikované: 08.01.2009 / Aktualizované: 01.02.2023 HoreTlačiť