Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Volebné obdobie 2017 - 2022

V tomto volebnom  období bolo uskutočnených spolu 40 pracovných zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Od roku 2011 sú všetky materiály k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK zverejnené prostredníctvom elektronického zastupiteľstva - eZastupiteľstvo PSK.

Elektronické Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (eZastupiteľstvo PSK) je aplikácia, ktorá umožňuje prístup k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK. Ponúka vyhľadávanie uznesení, prehľad materiálov, hlasovaní a multimediálnych záznamov z jednotlivých zasadnutí.

Od roku 2016 je možné používať aj elektronické služby týkajúce sa Zastupiteľstva PSK - e-služby Zastupiteľstvo PSK.

Elektronické služby Zastupiteľstva PSK:

dekoračný obrázok PSK zverejňuje zvukové záznamy (pri každom bode programu zasadnutia v e-zastupiteľstve PSK), priamy prenos zasadnutia (od r. 2015) a videozáznamy. 

Videozáznamy zasadnutí od roku 2015 sú zverejnené pri danom zasadnutí samostatne alebo kompletne - videozáznamy. Staršie videozáznamy nájdete na youtube logo youtube, v archíve na portále PSK (zasadnutia do 5/2010 ZPSK).  

dekoračný obrázok Videozáznamy zo zasadnutí Zastupiteľstva PSK v roku 2016 (záznamy sú dostupné aj pri každom zasadnutí).

Zasadnutia v roku 2022

Uskutočnené zasadnutia

Na 31. pracovnom zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 6.12.2020 bol uznesením č. 848/2021 schválený plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2022 v termínoch:

Zasadnutia v roku 2021

Uskutočnené zasadnutia

Zasadnutia v roku 2020

Zasadnutia v roku 2019

Zasadnutia v roku 2018 

 

Publikované: 21.11.2022 / Aktualizované: 21.11.2022 HoreTlačiť