Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Uznesenie c. 134

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

Uznesenie č. 134 / 2006

z 12. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
dňa 12. decembra 2006

K návrhu plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2007.
________________________________________________________________

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

s c h v a ľ u j e

plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK na I. polrok 2007.V Prešove dňa 15. decembra 2006

MUDr. Peter Chudík
predseda Prešovského samosprávneho kraja

Zapisovateľka:
Katarína Očkaiová

Overovatelia zápisnice:
Ing. Milan Baran
MUDr. Dušan Hruška

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 27.03.2009 / Aktualizované: 27.03.2009 HoreTlačiť