Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Konala sa Úvodná konferencia členov pracovných skupín

Župa sa pripravuje na nové programové obdobie

Strategický rozvoj 

Na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa uskutočnila Úvodná konferencia členov pracovných skupín v rámci prípravy nového programového obdobia v Prešovskom kraji.  Z dôvodu platných covid opatrení sa konferencia  konala online formou. 

V rámci prípravy nového programového obdobia v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) sa v stredu 13. októbra uskutočnila Úvodná konferencia členov pracovných skupín. Na online konferenciu boli prizvaní všetci odborníci, aktéri z územia a zástupcovia rôznych organizácií, ktorí v rámci verejných vyzvaní na rôznych stretnutiach organizovaných Úradom PSK prejavili záujem alebo boli nominovaní, aktívne sa spolupodieľať na príprave nového programového obdobia v PSK.

FOTO - Úvodné stretnutie pracovných skupín k novému programovému obdobiu

Hlavným cieľom konferencie bolo aktérov stretnutia informovať o stave prípravy nového programového obdobia na Slovensku a v Prešovskom kraji. Taktiež predstaviť im model nastavenia práce pracovných skupín a oboznámiť ich s dátovou základňou a nástrojmi, ktoré slúžia v rámci prípravy nového programového obdobia v PSK pre strategické plánovanie a manažovanie územia.

Úvodnou konferenciou tak bola zahájená aktívna spolupráca odbornej verejnosti pri príprave Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021 – 2030. Tiež pri nastavovaní integrovaných projektových balíkov a pri navrhovaní odporúčaní potrebných pre rozhodovanie Rady partnerstva PSK. K aktuálnemu dátumu eviduje kraj viac ako 250 nominácií z územia.

Členovia pracovných skupín budú svoju činnosť vykonávať bez nároku na odmenu. Pri práci pracovných skupín budú využívané alternatívne spôsoby práce a komunikácie, ako dotazníky, online stretnutia a inovatívne nástroje ako geoportál, konkrétne tematické mapy a inteligentné grafické prehľady (dashboardy). Stretnutia budú prebiehať v súlade s aktuálne platnými  protipandemickými opatreniami.

***

V Prešove 13. októbra 2021

Odbor strategického rozvoja 

Facebook

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 13.10.2021 / Aktualizované: 26.10.2021 HoreTlačiť