Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - september 35. týždeň

Týždeň v PSK - september 2021 - 35. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

 

Obsah

 1. Očkovanie môže rozhodnúť o výučbe​  
 2. Príspevok na dotácie pre ZSS
 3. Podpora aj pre gymnázium v Levoči
 4. Na Zamagurí finišujú modernizácie

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Ján Baloga zložil na 29. zasadnutí Zastupiteľstva PSK 30. augusta poslanecký sľub. Do funkcie krajského poslanca nastúpil ako prvý náhradník vo volebnom obvode 7 Prešov za poslanca Jozefa Kičuru, ktorému zanikol mandát 15. júla.

 • V 13. ročníku ankety Slovenka roka uspeli aj dve dámy z PSK. V kategórii Vzdelávanie zvíťazila riaditeľka Súkromnej spojenej školy v Kežmarku Anna Jurgovianová. V kategórii Podpora mladých talentov ocenenie získala učiteľka ZUŠ z Popradu a umelecká vedúca Detského folklórneho súboru Letnička Nina Krigovská.

 • V Lesnici sa zrekonštruoval takmer pol kilometra dlhý cestný úsek. Súčasťou prác bolo odstránenie nevyhovujúceho stavu na ceste zriadením novej ložnej a obrusnej vrstvy asfaltovej vozovky, vrátane vodorovného dopravného značenia. Stavba bola financovaná z vlastných zdrojov PSK, a to vo výške viac ako 146-tisíc eur.

 • Riaditeľ Úradu PSK sa stretol so starostami obci Nová Sedlica, Zboj, Uličské Krivé a Ulič v súvislosti s prebiehajúcimi hydrogeologickými prieskumnými prácami, ktoré PSK realizuje s podporou Európskej komisie a Svetovej banky v rámci iniciatívy Catching-up Regions. Po ukončení prieskumných vrtov budú nasledovať čerpacie skúšky a rozbor kvality vody.

Jingel PSK

Očkovanie môže rozhodnúť o výučbe
Týždeň v PSK: Školstvo (flashové správy)                        

Riaditelia stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja sa stretli vo Vysokých Tatrách s ministrom školstva. Témy diskusie boli jednoznačné – aký bude nový školský rok a udržanie prezenčnej formy vyučovania. Jedným z rozhodujúcich faktorov priebehu výučby bude miera zaočkovanosti.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Ak to číslo zaočkovanosti bude nízke a z praxe z predchádzajúcich rokov už to vieme, tak aj to vzdelanie bude dištančnou formou riadené. Preto chceme povzbudiť všetkých, ktorí majú na starosti školy, aby motivovali svojich učiteľov, zamestnancov, a potom aj žiakov."
 • Branislav Gröhling, minister školstva: "Aby sme ešte všetkých, ktorí zvažujú v rámci dobrovoľného očkovania, aby sme ich motivovali a pristúpili k tomuto očkovaniu, aby sme mali bezpečnejšie školy a vedeli otvoriť školský rok."
 • Ján Furman, vedúci Odboru školstva PSK: "Sú otvorené niektoré témy týkajúce sa práve aj toho samotestovania v rámci domáceho prostredia. Je to, samozrejme, odporúčané ministerstvom školstva. Cez okresné úrady v sídle kraja zabezpečujeme pre žiakov tieto sady testov."

Aktuálne je v Prešovskom kraji zaočkovaných len takmer 37 % obyvateľov. Najviac v okrese Prešov - 43 %. Najmenej v okrese Stará Ľubovňa 33 %.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Očkovanie – ja stále budem tvrdiť, že má byť dobrovoľné, ale tá motivačná zložka tu musí byť jasná. a preto osobnosti tohto národa by mali jasným a zreteľným spôsobom motivovať žiakov, učiteľov a vôbec celý národ, aby sa dal zaočkovať."
 • Branislav Gröhling, minister školstva: "Naďalej budeme argumentovať hlavne vedeckými poznatkami a faktami, budeme robiť ďalšie rôzne diskusie s jednotlivými lekármi, aby sme vyvracali všetky hoaxy, všetky nepravdivé informácie, aby sme takýmto spôsobom – aj keď pomalým spôsobom zvyšovali pomer zaočkovanosti."

V minulom školskom roku študovalo na 72 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK vyše 23-tisíc žiakov.

 

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Príspevok na dotácie pre ZSS
Týždeň v PSK: Zastupiteľstvo (flashové správy)

Poslanci krajského zastupiteľstva na rokovaní 30. augusta schválili spolufinancovanie žiadosti o dotáciu z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Krajská samospráva takto prispeje deviatim zariadeniam sociálnych služieb sumou vyše 29-tisíc eur. V rámci projektov pôjde o nákup polohovateľných postelí a kresiel, stoličkového výťahu a nábytku. Z  ariadenia sociálnych služieb PSK takto nakúpia potrebné zariadenia v celkovej hodnote viac ako 106-tisíc eur.  

Tabuľka

Spolufinancovanie žiadosti o dotáciu z MPSVaR
Zariadenia sociálnych služieb                    hodnota projektu      spolufinancovanie

PSK Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa                17 015                         2 075

CSS Dúhový sen, Kalinov                                        12 780                         1 278

ZSS Jasoň, Spišská Stará Ves                                 14 200                         4 200

ZSS AKTIG, Humenné                                              7 115                           3 745

DSS sv. Jána z Boha, Spišské Podhradie                24 036                         9 636

DSS v Stropkove                                                       9 000                          2 000

Domov v Poloninách, Nová Sedlica                          11 010                         3 810

CSS Domov pod Tatrami, Batizovce                         10 066                         2 066

CSS Slnečný dom, Prešov                                         1 307                            457

Celkovo                                                           106 528 €                 29 266 €

 

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

Podpora aj pre gymnázium v Levoči
Týždeň v PSK: Školstvo (flashové správy)

Krajský parlament schválil predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania pre projekt Rekonštrukcia telocvične Gymnázia Janka Francisciho-Rimavského v Levoči. Župa naň prispeje 5 %-tami z celkovo oprávnených výdavkov projektu. Na základe rozpočtu vyčlenil kraj ďalších 118-tisíc eur na zabezpečenie výdavkov projektu, ktoré nesúvisia so znížením energetickej náročnosti budov.

Tabuľka

Rekonštrukcia telocvične Gymnázia J. Francisciho-Rimavského v Levoči
Výška spolufinancovania PSK

5 % z celkovo oprávnených výdavkov projektu       maximálne 43 tisíc eur

Výdavky, ktoré nesúvisia so znížením

energetickej náročnosti budov                                  118-tisíc eur

Celkový rozpočet investície je odhadovaný na         962-tisíc eur.

Podrobnosti projektu

zateplenie obvodového plášťa telocvične

rekonštrukcia strechy  

výmena elektroinštalácie, kanalizácie, vodovodu a plynofikácia

výmena podlahy a oprava priestorov telocvične

« obsah

Na Zamagurí finišujú modernizácie
Týždeň v PSK: Doprava (flashové správy)

- Ruch cesty – 5 sek.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Pieniny, alebo Zamagurie si zaslúžilo určite svoju modernizáciu cestných úsekov. Tu sme išli rekordne možno aj do najdlhších častí takmer 22 km zrekonštruovaných ciest."

Stalo sa tak v rámci 2. etapy projektu Modernizácie cestného spojenia Pieninských národných parkov. Celkovo sa v druhej etape preinvestovalo vyše 3,6 milióna eur, z toho viac ako 2,8 milióna bolo z cezhraničnej spolupráce programu Interreg a takmer 800-tisíc eur z prostriedkov PSK. Okrem výmeny asfaltových vrstiev a konštrukcie ciest sa realizovalo:

Nasleduje priama reč.

 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK : "Riešili sme na ceste 2/542 - 14 priepustov, z toho deväť bolo nových. Na ceste 2/543, teda v smere Červený Kláštor smerom do Starej Ľubovne sme renovovali štyri priepusty, z toho bol jeden nový. Do tohto spadala ešte rekonštrukcia mostného objektu – najväčšieho v Červenom Kláštore."

Zrekonštruovali sa aj ďalšie mostné objekty, spolu ich bolo osem. Riešili sa aj zosuvy, a v rámci nich stabilizácia cesty mikropilótovou stenou či výstavba oporného múru.

Nasleduje priama reč.

 • Peter Sokol, poslanec ZPSK (Stará Ľubovňa): "Všetky tieto projekty v rámci cezhraničnej spolupráce sú veľmi významné a napomáha to hlavne pri cezhraničnej spolupráci a je to veľmi dobré, že tento úsek cesty bol realizovaný."
 • Peter Bizovský (Stará Ľubovňa), podpredseda PSK: "Každý peniaz, ktorý príde to tohto by som povedal skôr chudobného regiónu, je prínosom pre tento región a ten turistický ruch je to, čo potrebujeme rozvíjať tu."

Uvedomujú si to aj samotné obce pod Pieninami. Pridali ruku k dielu a počas rekonštrukcie ciest PSK sa pustili do opráv svojich miestnych komunikácií.

Nasleduje priama reč.

 • Monika Bjalončíková, starostka obce Haligovce: "Tak sme to nadviazali jedno na druhé a máme krásne nové cesty – všade. Máme hlavné cesty, obecné cesty – všetko je po rekonštrukcii, mosty máme obnovené."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Jednak tu žijú ľudia, ktorí cestujú za prácou alebo do školy a teraz tu sami máme možnosť vidieť aj keď je horšie počasie - je tu veľké množstvo turistov, ktorí prišli po týchto cestách."

Ruch cesty – Kamienka – 5 sek.

 

Na Zamagurí modernizácia ciest pokračuje ďalej, a to poslednou treťou etapou v úseku Hniezdne - Kamienka.

Nasleduje priama reč.

 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK : "Je tam rekonštrukcia jedného mostného objektu a dvoch priepustov. Stavba je v štádiu rozpracovanosti."

Do konca roka sa tu má zmodernizovať takmer 3,7 km ciest v rozpočtovom náklade 820-tisíc eur.

 

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

***

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 04.09.2021 / Aktualizované: 04.11.2021 HoreTlačiť