Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Kedy bude na východnom Slovensku zavedený integrovaný dopravný systém?

Zavedenie integrovaného dopravného systému (IDS) na východe Slovenska, teda v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji, je dlhodobý a kontinuálny proces. Jeho správne fungovanie závisí od postupného aplikovania dôležitých krokov:

 • spoločný prepravný poriadok IDS, platný pre všetkých dopravcov
 • spoločná tarifa IDS zónového charakteru, platná pre všetkých dopravcov, umožňujúca cestovanie na jeden cestovný lístok a za rovnakú cenu u všetkých zaintegrovaných dopravcov, bez ohľadu na prestupy či druh dopravy
 • nové produkty v oblasti cestovného a technológií:
  • výhodné časové predplatné lístky (mesačné, štvrťročné, polročné, ročné)
  • jednotná dopravná karta IDS (fyzická, aj virtuálna)
  • mobilná aplikácia IDS (nákup cestovného, prehľad o meškaní spojov, hodnotenie dopravy)
 • jednotné štandardy dopravnej obslužnosti, vybavenia vozidiel, zastávok či prestupných terminálov
 • taktové cestovné poriadky (odchody spojov v pravidelných intervaloch, napr. každých 30 alebo 60 minút), výrazne zjednodušujúce a sprehľadňujúce ponuku spojení
 • podpora výstavby moderných prestupných terminálov, ako aj parkovísk typu P+R, K+R a B+R, umožňujúcich bezpečné odstavenie auta alebo bicykla na zastávke a pokračovanie v ceste verejnou dopravou
 • podpora preferencie verejnej dopravy (buspruhy, inteligentné svetelné križovatky)
 • jednotný informačný systém IDS – vo vozidlách, na zastávkach, na webe a pod.
 • centrálny dispečing zabezpečujúci prestupné nadväznosti medzi spojmi
Publikované: 07.07.2021 / Aktualizované: 07.07.2021 HoreTlačiť