Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Otázky a odpovede

Koľko kilometrov ciest má v správe Prešovský samosprávny kraj?

Správa a údržba ciest (SÚC) PSK zabezpečuje správu a údržbu ciest II. a III. triedy v dĺžke 2443 km ...

S akým rozpočtom hospodári Prešovský samosprávny kraj v roku 2021?

Na poslednom zastupiteľstve PSK v roku 2020 schválili krajskí poslanci rozpočet na rok 2021 vo výške 242,3 milióna eur, čo je približne o 1,5 milióna eur viac ako v predošlom roku ...

Kedy sa začne s rekonštrukciou Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach?

Prešovský samosprávny kraj dostal od ministerstva financií prvú splátku - 2 milióny eur zo schválenej dotácie vlády SR vo výše 7,1 milióna eur v septembri 2020 ...

Kde nájdu občania zoznam mobilných odberových miest?

Zoznam mobilných odberových miest v Prešovskom kraji nájdu občania...

V akom štádiu je projekt Kampus v Kežmarku?

Po prehodnotení viacerých alternatív fungovania župných škôl prišlo vedenie PSK s ideou revitalizovať Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, ktoré sídli v prenajatých priestoroch evanjelickej cirkvi a...

Ako pomáha PSK obciam/mestám, prípadne občanom?

Prešovský samosprávny kraj pomáha mestám, obciam a organizáciám hlavne cez svoje dotačné schémy – Výzvu pre región, Výzvu predsedu PSK a Mikroprogram PSK...

Počas ktorých mesiacov prebieha na cestách zimná údržba?

Zimná údržba začína v Prešovskom kraji na cestách II. a III. triedy väčšinou v obciach pod Tatrami. Prvý sneh tu spravidla napadne v mesiacoch október – november ...

Kde môžu občania nahlásiť problémy so zjazdnosťou ciest?

Motoristi sa môžu v prípade problémov so zjazdnosťou cestných komunikácií obrátiť na centrálnu dispečersko-spravodajskú služba Správy a údržby ciest PSK ...

Kedy začína Správa a údržba ciest PSK s opravami a modernizáciou ciest po zime?

Správa a údržba ciest PSK začína s opravami ciest v priebehu mesiaca apríl ...

Kedy bude na východnom Slovensku zavedený integrovaný dopravný systém?

Zavedenie integrovaného dopravného systému (IDS) na východe Slovenska, teda v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji, je dlhodobý a kontinuálny proces ...

Kde si môže cestujúci vybaviť dopravnú kartu na prímestskú autobusovú dopravu?

Dopravnú kartu na prímestskú autobusovú dopravu si cestujúci môže vybaviť buď online alebo osobne na autobusových staniciach dopravcov PSK ...

Dokedy má PSK uzatvorené zmluvy s dopravcami?

Prešovský samosprávny kraj uzatvoril zmluvy o službách vo verejnom záujme na roky 2009 – 2018, pričom tieto zmluvy boli v roku 2016 predĺžené o ďalších 5 rokov ...

Čerpá Prešovský samosprávny kraj nejaký úver?

Prešovský samosprávny kraj čerpá návratnú finančnú výpomoc zo štátnych hmotných aktív vo výške 20,76 miliónov eur ...

Aká je zadlženosť Prešovského samosprávneho kraja?

Úverová zadlženosť Prešovského samosprávneho kraja k 31.12.2020 je ...

Do kedy je možné poslať prihlášky na stredné školy?

Uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka môže podať dve prihlášky na dve rôzne školy alebo dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy ...

Strana:
Publikované: 06.07.2021 / Aktualizované: 06.07.2021 HoreTlačiť