Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

24. zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam


 

24. rokovanie  komisie sociálnych vecí a rodiny  pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

13.04.2021 od 00:00 hod. do 23:59 hod.

Miesto konania:

Online spôsobom hlasovania PER ROLLAM

Program

 1. Schválenie programu
 2. Informácia o výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa/ky DSS v Giraltovciach
 3. Informácia o stave očkovania v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
 4. Informácia o žiadostiach o poskytnutie dotácií  na rok 2021 v pôsobnosti MPSVR SR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
 5. Rôzne
 6. Návrh na uznesenie

 

Anna Schlosserová, v. r.
predsedníčka komisie


Ing. Pavel Slaninka, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 13.04.2021 / Aktualizované: 06.05.2021 HoreTlačiť