Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Súťaž o najzaujímavejšiu fotografiu stavieb Gedeona Majunkeho

do 30. 9. 2021

Tatranská galéria v Poprade

O podujatí

  • organizátor: Tatranská galéria v Poprade, Prešovský samosprávny kraj
  • bližšie informácie: www.tatragaleria.sk     

100 rokov od úmrtia významného architekta - Gedeon Majunke

Gedeon Wilhelm Majunke sa narodil 9. mája 1854 v Spišskej Sobote a pochádzal zo starej spišskej rodiny. Bol mimoriadne nadaný. V rokoch 1873–1881 študoval vo Viedni dve školy naraz - architektúru na stavebnej fakulte Vysokej školy technickej a na Akadémii výtvarných umení.
Majunkeho architektonické realizácie vo Vysokých Tatrách (viac ako 30 stavieb) výrazne poznačili krajinu tatranského regiónu a vtisli jej nezameniteľný charakter, ktorý dodnes môžeme obdivovať ako typickú tatranskú hrazdenú architektúru. Zo stavieb, ktoré naprojektoval, možno spomenúť poľovnícky kaštieľ postavený pre knieža Christiana Krafta Hohenlohe-Öhringen vo Vyšných Hágoch, Sanatórium Dr. Ghura v Tatranskej Polianke, Hotel Lomnica a Kúpeľný dom v Tatranskej Lomnici, či Vilu Kalinčiak, Vilu Sládkovič v Dolnom Smokovci, liečebné domy v Kvetnici.
Venoval sa aj architektúre sakrálnych stavieb, a to rímskokatolícky Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Starom Smokovci, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa v Dolnom Smokovci, Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Tatranskej Lomnici. Podľa jeho návrhov boli realizované prestavby rodinných domov na Námestí v Spišskej sobote, ale aj v iných spišských mestách ako Levoča, Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves.

Tatranská galéria v Poprade vypisuje súťaž o najzaujímavejšiu fotografiu stavieb Gedeona Majunkeho.
Fotografie s popisom, menom autora a dátumom vzniku snímky priložte ako prílohu mailu vo formáte jpg.
Foto s označením »Súťaž Majunke« do predmetu správy zašlite na emailovú adresu: tatragaleria@tatragaleria.sk

Termín ukončenia súťaže 30. septembra 2021

Plagát

Súťaž - Tatranská galéria v Poprade - do 30.9.2021

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor kultúry 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 752

E-mail: kultura@vucpo.sk

    

Kultúrne organizácie PSK - riaditelia

Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK

 

 

Publikované: 13.04.2021 / Aktualizované: 13.04.2021 HoreTlačiť