Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Druhé zasadnutie Rady partnerstva PSK

Hlavnou témou bola Integrovaná územná stratégia

Strategický rozvoj a projektové riadenie

Na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa v stredu 16. decembra uskutočnilo v poradí druhé online zasadnutie Rady partnerstva PSK. 

Členovia jednotlivých komôr Rady partnerstva PSK na svojom druhom zasadnutí v stredu 16. decembra zobrali na vedomie Vstupnú správu integrovanej územnej stratégie PSK (Vstupná správa IUS PSK) na roky 2021-2027, ktorej súčasťou je návrh integrovaných projektových balíkov IUS PSK na roky 2021-2027.

Vstupná správa IUS PSK na roky 2021-2027 definuje strategický rámec rozvoja VÚC a je základným materiálom pre rozhodnutie orgánu územnej samosprávy o spracovaní IUS PSK na roky 2021-2027. Vstupné správy IUS 8 VÚC na roky 2021-2027 budú ako zdroje potrebných informácií slúžiť Ministerstvu investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) na prípravu Partnerskej dohody.

Rokovania medzi Vládou SR a Európskou komisiou  o nastavení programového obdobia 2021-2027 prebehnú v prvom štvrťroku 2021. Súčasťou Vstupnej správy IUS PSK na roky 2021-2027 je návrh siedmich integrovaných projektových balíkov, ktoré majú za cieľ transformovať ekonomiku, zvýšiť jej výkonnosť a zároveň podporiť zamestnanosť v kraji. Konkrétne majú jednotlivé balíky za cieľ: stabilizovať ľudské zdroje v PSK, podporiť v kraji prechod na obehové hospodárstvo, podporiť rozvoj dopravnej obslužnosti v najmenej rozvinutých okresoch, podporiť ekologizáciu dopravy, naštartovať rozvoj sociálnej ekonomiky v kraji, vytvoriť integrovaný systém rozvoja ekologického a kultúrno-poznávacieho CR a vytvoriť podmienky pre digitalizáciu spoločnosti.

Významné zámery PSK v ďalšom programovom období sú vyjadrené v tzv. integrovaných projektových balíčkoch – nosných projektoch, ktorých realizácia je potrebná pre naplnenie niektorej z priorít Integrovanej územnej stratégie (napr. doprava, školstvo, ochrana životného prostredia, tvorba pracovných miest). Jadrom integrovaného projektového balíčka je spravidla kľúčová/nosná operácia (projekt), ktorej efekt je podporený viacerými doplnkovými operáciami (projektmi) zastrešenými tematickými projektovými balíčkami.   

Ďalšie zasadnutie Rady partnerstva PSK je naplánované na začiatok roka 2021.

***

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia

Fotogaléria

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 15.12.2020 / Aktualizované: 16.12.2020 HoreTlačiť