Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

14. zasadnutie Komisie územného plánovania ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK (20.11.2020)

Pozvánka

14. rokovanie Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia  pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

20. november. 2020 (10:30 hod.) - 23. november 2020 (08:00 hod.)

Miesto konania:

per rollam

 Program

 1. Informácia o návrhu rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na ďalšie dva roky za Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK
 2. Zmena a doplnenie VZN č. 78/2019
 3. Výzva pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č.  78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení
 4. Výzva Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení
 5. Výzva Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení

 

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.
predseda komisie

 

PaedDr. Martina Slivková, PhD., v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@vucpo.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

 

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Publikované: 24.4.2019 / Aktualizované: 01.12.2020 HoreTlačiť