Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Praktická sestra - DSS v Sabinove

Voľné pracovné miesto - informácia

Praktická sestra

Riaditeľka Domova sociálnych služieb v Sabinove, Kukučínova 1781/2, 083 01, Sabinov prijme do pracovného pomeru

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • Pracovný pomer na dobu určitú/neurčitú – plný pracovný úväzok
 • Práca na zmeny – nepretržitá prevádzka
 • Nástup možný ihneď

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:

 • ÚSO – zdravotnícky asistent (praktická sestra, detská sestra, všeobecná sestra...)

Iné kritéria a požiadavky

ĎaIšie potrebné požiadavky na uchádzača:

 • Spoľahlivosť
 • Trpezlivosť
 • Sebaovládanie
 • Zodpovednosť
 • Asertivita
 • Samostatnosť
 • Komunikatívnosť
 • Jednanie s ľuďmi
 • Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • Schopnosť pracovať v tíme
 • Fyzická zdatnosť
 • Znalosť práce s PC

Zoznam požadovaných dokladov

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní, príp. praxi
 • Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to:
  1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska
  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia
  3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
  4. štátne občianstvo
  5. pohlavie
  6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu
  7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 • Platová trieda 3
 • Tarifný plat od 607,00 eur v závislosti od dĺžky odbornej praxe

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 14.09.2020 do 12:00 hod.

Adresa podania

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2
083 01  Sabinov

Výberové konanie

 O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne alebo telefonicky. Riaditeľka DSS si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Publikované: 08.09.2020 / Aktualizované: 08.09.2020 HoreTlačiť