Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Nezamestnanosť v PSK je opäť najvyššia na Slovensku

Nárast miery evidovanej nezamestnanosti klesá

Tlačová správa

Nezamestnanosť v Prešovskom kraji opäť stúpla. Oproti máju je však rast miery evidovanej nezamestnanosti o polovicu nižší. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sú dostupné aj na webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja (PSK) zameranej na geopriestorové informácie – geopresovregion.sk.

Po Nitrianskom kraji vzrástla miera evidovanej nezamestnanosti v mesiaci jún najvýraznejšie práve v Prešovskom kraji. A to na úroveň 11,18 % , čo je o 0,25 percentuálneho bodu viac než v máji. Prešovský kraj je tak znova jediným krajom na Slovensku, ktorý eviduje nezamestnanosť vyššiu ako 10 %.

Dobrou správou je, že nárast nezamestnaných už nie je taký rapídny. Len pre porovnanie, v máji dosahovala miera evidovanej nezamestnanosti v Prešovskom kraji 10,73 %, čo bolo o 0,56 percentuálneho bodu viac než v apríli. Aktuálne je to o polovicu percentuálnych bodov menej.

Pozitívom je tiež, že v okresoch Poprad a Kežmarok došlo k poklesu miery evidovanej nezamestnanosti, a to o – 0,08, resp. 0,75 percentuálneho bodu, čo bolo do veľkej miery spôsobené oživením cestovného ruchu, ktorý má pre ekonomiku v daných okresoch významný vplyv.

Potvrdzuje to aj fakt, že kým v máji bolo v profesii „Pracovníci v službách a obchode“ evidovaných v Popradskom okrese 524 uchádzačov o zamestnanie (UoZ), v júni ich bolo o 49 menej, t. j. 475. Ešte výraznejší pokles bol zaznamenaný v rovnakej štatistike v okrese Kežmarok, a to z májových 461 UoZ na 398 evidovaných uchádzačov ku koncu júna (pokles o 63 UoZ). Celkovo tak bolo vyradených z evidencie v okrese Poprad 25 uchádzačov o zamestnanie, v Kežmarku ich bolo až 194.

Najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti je aj naďalej v okrese Kežmarok (18,29 %), nasleduje Vranov nad Topľou (15,77 %) a Sabinov (14,85 %). Práve v týchto okresoch je podľa Atlasu rómskych komunít 2019 najväčší počet Rómov.

Dobrým signálom z prostredia trhu práce je pozitívny vývoj voľných pracovných miest (VPM) vo väčšine okresov Prešovského kraja. Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny evidoval nárast počtu VPM až v deviatich okresoch Prešovského kraja. Najviac voľných pracovných miest bolo v okrese Poprad, naopak, úbytok bol zaznamenaný v okresoch Prešov, Vranov nad Topľou, Levoča a Stropkov. Keďže spôsob evidencie a vedenie štatistík o VPM je pomerne zložitý a môže byť často skreslený, je potrebné na to nazerať s istou rezervou.

Všetky aktuálne informácie o regióne nielen z oblasti trhu práce sú dostupné na geoportáli Prešovského kraja – geopresovregion.sk.

***

V Prešove dňa 28. júla 2020

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a propagácie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 28.07.2020 / Aktualizované: 28.07.2020 HoreTlačiť