Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Financie

Financie Prešovského samosprávneho kraja

dekoračný obrázok

Základom finančného hospodárenia Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len PSK) je rozpočet, ktorý sa zostavuje  v príslušnom rozpočtovom roku a výhľadovo aj na obdobie ďalších dvoch rokov a je súčasťou rozpočtu verejnej správy.

Postavenie rozpočtu samosprávneho kraja, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi samosprávnymi krajmi, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtom obcí ustanovuje Zákon č. 442/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu PSK a záverečný účet je zostavovaný v súlade s nasledovnými legislatívnymi predpismi.

Návrh rozpočtu PSK je prerokovaný a následne schválený Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja. Samotnému schváleniu návrhu rozpočtu PSK predchádza pripomienkové konanie, a to v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona o samosprávnych krajoch podľa, ktorého musí byť návrh rozpočtu verejne prístupný najmenej 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja.

Podrobnejšie informácie o financiách kraja

Podrobnejšie informácie o financiách kraja nájdete na uvedených odkazoch:

Súvisiace odkazy

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor financií
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 202

E-mail: financie@psk.sk

    

Pokyny a materiály pre OvZP

Publikované: 05.01.2009 / Aktualizované: 23.09.2016 HoreTlačiť