Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Seminár pre dizajnérov a marketérov

Semináre o nových obchodných modeloch pre dizajnérov a marketérov

IPC pre EŠIF

Ako môžu dizajnéri a marketéri  zefektívniť svoje podnikanie? Užitočné rady, ktoré pomôžu lepšie zvládnuť aj krízové obdobie, prinesie ďalšia séria podujatí zameraných na tvorbu nových obchodných modelov v podporovaných odvetviach kreatívneho priemyslu. Semináre pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku.

Podujatiami pre dizajnérov bude sprevádzať Michal Staško, ktorý je držiteľom ocenenia RedDot Design Award winner 2013 v kategórii product design, spolu s ekonómom Marianom Hainsom.

Podujatia zamerané na reklamu a marketing bude viesť úspešný bloger a majiteľ vlastnej marketingovej agentúry SamsiDigital  Kamil AujeskyOľga Miháliková, manažérka Ceny za architektúru CE ZA AR a odborníčka Slovenskej komory architektov na propagáciu profesie architekta doma aj v zahraničí.

Prvé semináre pre dizajnérov sa uskutočnia 14. júla 2020  v Humennom, 15. júla 2020 v Prešove a 28. júla v Bratislave. Postupne budú pribúdať termíny podujatí aj v ďalších mestách Slovenska.

Podujatia sú určené predovšetkým pre podnikateľov z oblasti dizajnu a marketingu, no zúčastniť sa ich môžu aj kreatívci venujúci sa architektúre alebo programovaniu. Vstup na podujatia je bezplatný.

V prípade záujmu o účasť je potrebné sa vopred zaregistrovať na stránke projektu www.vytvor.me v časti Podujatia, kde je zverejnená Žiadosť o účasť aj s povinnými prílohami. Podrobnejšie informácie je možné získať v konzultačných centrách projektu prípadne e-mailom na adrese kreativnepodujatia@siea.gov.sk.

Národný projekt je financovaný z operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Jeho súčasťou je aj podpora prostredníctvom kreatívnych voucherov určených pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem využiť služby z oblastí dizajnu, reklamy, programovania a architektúry.

Viac informácii nájdete na www.vytvor.me.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. SIEA poskytuje špecializované činnosti v oblasti energetiky a inovácií, pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ a zároveň plní úlohy technologickej agentúry.

***

Kontaktné údaje
Stanislav Jurikovič
manažér komunikácie

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Tel.: 0907/857 678
E-mail: stanislav.jurikovic@siea.gov..sk
Web: www.siea.sk

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 07.07.2020 / Aktualizované: 07.07.2020 HoreTlačiť