Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Projekt Región IT riešení

Programátorský svet na SPŠ v Snine

Školstvo

Stredná priemyselná škola v Snine sa úspešne zapojila do projektu Región IT riešení, ktorý bol vyhlásený Prešovským samosprávnym krajom v spolupráci s firmou Unicorn. Medzi 10 úspešných prihlásených tímov bolo vybrané aj družstvo Atečko zo SPŠ v Snine.

Projekt trval od júna 2019 do apríla 2020. Zúčastnili sa ho šiesti žiaci študijného odboru technické lýceum.

V tomto projekte sa pracovný tím zameral na tvorbu aplikačného software s prepojením na web stránku a na riešenie databázovej problematiky. Študenti vytvorili aplikáciu na riešenie úloh stability a kvality regulačných obvodov pomocou JavaScript jazyka a web stránku pomocou WebKitu, ktorý im poskytla firma Unicorn. Počas realizácie projektu preukázali svoje vedomosti a úsilie vzdelávať sa v programátorskej oblasti jazykov HTML, CSS, JavaSript. Žiaci prepojili vedomosti z programovania, grafiky a tvorby web stránok.

Projekt je ukončený, ale nie je ešte vyhodnotený. Jeho slávnostné vyhodnotenie očakávame v septembri 2020. Avšak  už teraz môžeme skonštatovať, že to bola výborná skúsenosť predovšetkým pre žiakov, ktorí aktívne pracovali na problémových zadaniach a riešili projektové úlohy: Jozefa Rebiča, Mariána Bundžu, Dominika Šimona, Samuela Banduru, Jakuba Čochráča  a Anastáziu Danylyshynu, ale aj pre odborného garanta projektu v škole, ktorým bola Ing. Mária Ortutayová.

Bonusom navyše je ponúknutá možnosť prvým trom z menovaných žiakov školy, a to študovať v Unicorn University v Prahe. Marián Bundža a Jozef Rebič túto ponuku aj prijali.

Aj tento projekt v nás upevnil presvedčenie, že Stredná priemyselná škola v Snine poskytuje výborné vzdelávanie v oblasti informatiky a máme šikovných žiakov, ktorí toto vzdelávanie dokážu reálne prepojiť do praktického programátorského sveta.

***

Ing. Mária Ortutayová
SPŠ Snina

Publikované: 06.07.2020 / Aktualizované: 06.07.2020 HoreTlačiť