Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK rozbehol testovanie v zariadeniach sociálnych služieb

Spolu sa pretestuje 271 zamestnancov

Tlačová správa

V zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja sa rozbehlo masívnejšie testovanie. K indikovaným prípadom pribúdajú preventívne odbery vzoriek na koronavírus u  prijímateľov i zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte s klientmi.

Testovanie prijímateľov prebieha od prepuknutia ochorenia COVID- 19  v zariadeniach sociálnych služieb priebežne na základe indikácie lekára v prípade, že prijímateľ má zvýšenú telesnú teplotu či iné príznaky a testovaní sú i prijímatelia, ktorí sa vracajú z hospitalizácie.  Aktuálne krajská samospráva rozbehla preventívne testovania.

„V závere uplynulého týždňa v spolupráci s Ľubovnianskou nemocnicou, ktorej zakladateľom je Prešovský samosprávny kraj, sme preventívne otestovali prijímateľov v zariadeniach  v Sabinove a Brezovičke a pripravujeme odbery aj v Legnave. Už skôr bol pretestovaný  Domov pre seniorov v Starej Ľubovni. Aktuálne v spolupráci so spoločnosťou Medirex prebieha PCR testovanie zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte s klientmi. Spolu v našich 25 zariadeniach sociálnych služieb takto pretestujeme 271 zamestnancov,“  informoval predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.  

Krajská samospráva zabezpečila v 5-tich zariadeniach sociálnych služieb odberné miesta.  Včera (28. apríla)  prebehli odbery  vo Svidníku, Humennom a Kežmarku a pretestovaných bolo 142 zamestnancov 19-tich zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti župy. Dnes (29. apríla)  boli  vykonané odbery u ďalších 129- tich zamestnancov zvyšných šiestich sociálnych zariadení  kraja v spádovej oblasti Prešov a Spišské Podhradie. 

„Biologický materiál bude vyhodnotený v priebehu 48 hodín. Veríme, že výsledky budú negatívne. Ak by to malo byť inak, testovaním prejdú všetci klienti, prípadne zamestnanci a ohrozené skupiny, ktoré sa mohli dostať do styku s nákazou. Na krízové situácie sme pripravení, v každom zo zariadení máme vytvorené izolačné priestory, tzv. Covid centrá a vyškolený personál,“ uviedol vedúci Odboru sociálnych vecí Úradu PSK Pavel Slaninka.

Prešovský kraj zabezpečil masívnejšie testovanie po prípade v CSS v Batizovciach, kde je  ešte v týchto dňoch izolovaných 9 pozitívnych klientov. Župa už vtedy apelovala na celoplošné a hlavne na včasné testovanie tak klientov, ako i prijímateľov sociálnych služieb. 

„Chápeme, že sa nedá testovať všetkých naraz a plošne vzhľadom na kapacity odberových miest i laboratórií. Záleží nám však na reálnom pohľade na zdravotný stav klientov, a predchádzaniu ohnísk nákazy. Vítame všetky spôsoby vrátane pomoci súkromných spoločností, donorov i štátu, ktorí nám umožnia pravidelné odoberanie vzoriek najrizikovejších a zároveň najzraniteľnejších skupín klientov i zamestnancov našich sociálnych zariadení,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

***

 

V Prešove dňa 29. apríla 2020

Daša Jeleňová
Hovorkyňa PSK

 

Doplňujúce informácie súkromnej spoločnosti Medirex:

Poskytnúť testovanie zariadeniam sociálnych služieb sme sa rozhodli preto, lebo sú najviac ohrozenou skupinou, denno-denne sú vystavení riziku ochorenia. Sme radi, že aj my môžeme týmto spôsobom pomôcť. Robíme to bez nároku na zisk.

Laboratóriá Medirex na diagnostiku koronavírusu zaviedli a validovali metódu real time PCR s reverznou transkripciou. Ide o molekulárnu metódu, ktorá je vysoko špecifická a citlivá. Používaný test sa zameriava na prítomnosť ribonukleovej kyseliny vírusu, pričom cielene deteguje unikátne gény práve SARS-CoV-2 vírusu, ktorý spôsobil pandémiu. Metóda real time PCR je používaná celosvetovo.

 

Fotogaléria:

 

 

Facebook Youtube

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 12.03.2020 / Aktualizované: 02.07.2020 HoreTlačiť