Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Aktuálne informácie v súvislosti s koronavírusom

  logo programu - Interreg Poľsko - Slovensko PL-SK

 

Aktuálne informácie pre prijímateľov programu v súvislosti so šírením sa vírusu COVID-19

Vážení prijímatelia, v súvislosti s aktuálnou pandemickou hrozbou a jej negatívnym vplyvom na realizáciu projektov v rámci Programu Interreg Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 informujeme, že Riadiaci orgán bude pri hodnotení realizácie projektov prihliadať na výnimočné a nepredvídateľné okolnosti spôsobené vyššie uvedeným stavom. Všetky prípady budú analyzované individuálne so zachovaním ústretovosti voči prijímateľom. V závislosti od druhu projektu a problému budeme spolu s Vami hľadať optimálne riešenia pre konkrétne prípady.

Riadiaci orgán spolu so zahraničnými partnermi pracuje na mechanizmoch, ktoré Vám umožnia flexibilne a efektívne implementovať činnosti plánované v projektoch INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. V rámci vyššie uvedeného očakávame okrem iného:

 • vydávanie súhlasov na predlženie obdobia realizácie projektov,
 • predĺženie termínov predkladania žiadostí o platbu,
 • flexibilný prístup k termínom vykonávania kontrol na mieste,
 • flexibilnejší prístup k hodnoteniu oprávnenosti výdavkov, na ktoré má vplyv súčasná epidemická hrozba

V období od 16.3.2020 budú zamestnanci Prešovského samosprávneho kraja pracovať z domu (home office). Vzhľadom na to Vás žiadame, aby nás mikroprijímatelia kontaktovali prostredníctvom e-mailov:

implementácia (zazmluvňovanie):  Mgr. Lucia Mačupová - lucia.macupova@vucpo.sk

kontrolóri: Mgr. Štefan Žabecký - stefan.zabecky@vucpo.sk

Ing. Kornélia Kiliánová - kornelia.kilianova@vucpo.sk

Ing. Adéla Koľšovská - adela.kolsovska@vucpo.sk

Mgr. Jana Plavčanová - jana.plavcanova@vucpo.sk

Ing. Stanislav Sendek, Ph.D. - stanislav.sendek@vucpo.sk

 

Ďalšie e-mailové adresy nájdete na: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-srpr/kontakt/

Bližšie informácie pre prijímateľov štandardných a vlajkových projektov STS v Krakowe:

https://sk.plsk.eu/-/informacia-pre-prijimatelov-programu-v-suvislosti-s-sirenim-sa-virusu-covid-19

 

Vyhlásenie Riadiaceho orgánu (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) v Poľsku:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/pakiet-antykryzysowy-dla-korzystajacych-z-funduszy

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 17.03.2020 / Aktualizované: 18.03.2020 HoreTlačiť