Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Odborné vzdelávanie na SPŠ v Snine

Február 2020 bol na Strednej priemyselnej škole v Snine mesiacom odborných exkurzií.

Školstvo

Študenti 3. a 4. ročníka študijných odborov strojárstvo a technika a prevádzka dopravy sa zúčastnili odbornej exkurzie v prešovskej rodinnej firme COMMERG SERVICE spol. s r.o. rodiny Paľovcov. Tento rodinný podnik so svojimi dcérskymi firmami je autorizovaným distribútorom priemyselných komponentov na prenos sily a nástrojov, strojov a meracej techniky. Firma sa ako jediná na našom trhu zaoberá špičkovým vývojom a výrobou, brúsením  a servisom mimoriadne precíznych rezných nástrojov. Študenti videli, ako prebieha ostrenie a výroba štandardných i špeciálnych nástrojov pre trieskové obrábanie kovov. Všetkých zaujala práca na špičkových CNC zariadeniach i povlakovanie nástrojov a strojných dielov. Veľký záujem študentov vyvolalo i vlastné prototypové centrum, ktoré firma vlastní. Študenti oboch odborov videli, ako prebieha výroba v dobre fungujúcej firme, ktorá má svoje stále miesto na odbornom trhu.

Ďalšou zastávkou na ceste za odborným poznaním bola Fakulta výrobných technológií TUKE v Prešove a jej Deň otvorených dverí. Študenti, plní elánu a entuziazmu, brázdili priestory univerzity a získavali informácie o možnosti štúdia i odbornej praxe na danej fakulte. Čakalo ich mnoho zaujímavých ukážok prác študentov fakulty i ukážok technického vybavenia.

V rámci odborného vzdelávania sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili ukážok a merania na Katedre procesnej techniky Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove, v laboratóriu obnoviteľných zdrojov energií, kde sa im venoval zástupca vedúceho katedry Ing. Marcel Fedák, PhD. Žiaci sledovali vo velíne na monitoroch procesy o spôsoboch výroby a šírenia tepla, metódy výpočtu tepelných strát v objektoch, zoznámili sa s vyhodnocovaním vlhkosti palív, výhrevnosti a spalného tepla tuhých palív (drevnej štiepky, uhlia a pod.). Zoznámili sa s laboratóriom vybaveným zariadeniami, ktoré môžu získavať teplo na báze obnoviteľných zdrojov energie, ako napr. fotovoltické panely, solárne panely, bivalentné tepelné čerpadlo vzduch–voda, rekuperačná jednotka, kotol na drevnú štiepku a s činnosťou reverzibilného tepelného čerpadla. 

Táto cesta za odborným poznaním mala úspech a študenti si z exkurzie odniesli veľa nových poznatkov i námetov na premýšľanie.

***

Ing Adriána Bindzarová
SPŠ Snina

Fotogaléria:

Publikované: 13.03.2020 / Aktualizované: 13.03.2020 HoreTlačiť