Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Občania a podnikatelia - Covid-19

Informácie pre občanov a podnikateľov súvisiace s koronavírusom

Aktualizované 22.06.2020 08:24

 

Povinnosť pri návrate zo zahraničia

Podľa siedmej aktualizácie Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID_19 spôsobeným koronavírusom SARS_CoV_2 je odporúčané osobám vracajúcim sa (opakovane vstupujúcim) na Slovensko podstúpiť izoláciu v domácom prostredí. 

V prípade, že po návrate zo zahraničia plánujete sa zdržiavať v Prešovskom samosprávnom kraji a nemáte na Slovensku uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všeobecným lekárom pre dospelých, resp. deti nemajú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všeobecným lekárom pre deti a dorast, hláste túto skutočnosť na zdravotnictvo@vucpo.sk spolu s uvedením Vášho mena a priezviska, resp. aj mena a priezviska dieťaťa, dátumu narodenia, trvalého bydliska, tel. čísla, e-mailu, dátumu vstupu na územie SR a krajinu, z ktorej prichádzate. Ďakujeme.

Informácia o prerozdelení osobných ochranných pracovných prostriedkov zo Správy štátnych hmotných rezerv pre zariadenia sociálnych služieb v Prešovskom kraji (6.5.2020) - PDF (98 kB)

Ponuka pomoci

Vyhlášky, usmernenia, opatrenia a rozhodnutia 

Hygienické opatrenia, postupy a odporúčania

Koronavirus_biely_A5 small   Koronavirus_modry_A5 small   Koronavirus_odporucania 4 veci, ktoré je potrebné vedieť o koronavíruse      

 

SOM DOMA - ponuka voľnočasových aktivít 

 

Koronavírusové ochorenie COVID-19

www.vucpo.sk/koronavirus , www.po-kraj.sk/koromavirus  

 

Publikované: 09.03.2020 / Aktualizované: 22.06.2020 HoreTlačiť