Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN PSK č. 80/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 80/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 80/2019, ktorým sa zriaďuje Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník a zrušuje Stredná priemyselná škola, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník

VZN PSK č. 80/2019 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 9. decembra 2019 na svojom  17. zasadnutí uznesením č. 347/2019.

 • Schválené: 9. 12. 2019 (Uznesenie č. 347/2019)
 • Vyvesené: 11. 12. 2019 
 • Platné: 11.12.2019, t.j. dňom vyvesenia na úradnej tabuli PSK
 • Účinné: 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli, t. j. 26. decembra 2019

 

Elekronická služba - Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení 

Publikované: 11.12.2019 / Aktualizované: 18.11.2020 HoreTlačiť