Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Festival architektúry a dizajnu v Prešove FEAD 2019

Žiaci z SPŠ stavebnej v Prešove využívajú poznatky z Festivalu architektúry a dizajnu v Prešove FEAD 2019, pri tvorbe vlastných projektov.

Školstvo

V rámci Festivalu FEAD 2019  sa žiaci Strednej priemyselnej školy stavebnej v Prešove pod vedením Ing. Svetlany Filipovej zúčastnili odbornej konferencie pripravenej v spolupráci Krajského pamiatkového úradu v Prešove so Slovenským technickým múzeom v Košiciach.

Konferencia bola zameraná na pamiatkovú ochranu zvonov, kampanológiu a zvonolejárstvo, ale hlavne na metodiku identifikácie a výskumu historických krovov. Prednáška o spracovávaní dokumentácie zachovaných historických krovov bola vhodne doplnená prehliadkou historických krovov v NKP Sklad soli v Solivare a v blízkej Četerni.

Prehliadkou nás sprevádzal a odborným výkladom zaujal pán Ing. Ľubor Suchý, PhD. z KPÚ v Prešove. V Sklade soli išlo o repliku historického krovu, pretože pôvodný drevený manzardový krov v roku 1982 zničil požiar. V Četerni sa zachovali pôvodné drevené konštrukcie 200-ročného krovu.

Bolo to veľmi zaujímavé a podnetné, získané vedomosti využijeme pri tvorbe vlastných projektov pre PČOZ MS – pri témach zaoberajúcich sa rekonštrukciou, obnovou alebo adaptáciou  historických budov – kultúrnych pamiatok.

Fotogaléria:

Publikované: 10.10.2019 / Aktualizované: 10.10.2019 HoreTlačiť