Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Cestovné poriadky - železničná doprava

Všeobecné informácie k plánovanému GVD 2022/2023

 • Rámcový návrh obsahuje prvotnú implementáciu Plánu dopravnej obslužnosti Slovenskej republiky v železničnej doprave, ktorý bol schválený MDaV SR dňa 31.3.2022.
 • V dôsledku uvedenej implementácie dochádza k zmene časových polôh vlakov diaľkovej dopravy, s ktorými úzko súvisia zmeny realizované na linkách nižšieho segmentu (Rex, Os).
 • Na väčšine tratí východného Slovenska je v rámcovom návrhu predpokladané uplatňovanie taktového (periodického) cestovného poriadku.
 • Už v aktuálne platnom GVD (od 1.VII.2022) dochádza na úsekoch tratí 191 Humenné – Medzilaborce mesto,194 Prešov – Bardejov a 196 Humenné – Stakčín k zavedeniu „samoobslužného výpravného systému“.

V súvislosti uvedenými zmenami sú v nasledujúcom texte zhrnuté informácie o plánovanom prevádzkovom koncepte vlakov, ktoré sú rozčlenené podľa jednotlivých železničných tratí v PSK.

Trať 180 Košice – Poprad-Tatry (– Žilina):

 • Dôjde k zrušeniu zastavovania rýchlikových/expresných spojov jazdiacich na trase Košice – Bratislava a späť v ŽST Margecany. Táto stanica by mala podľa návrhu vytvárať taktový uzol iba pre vlaky regionálnej/prímestskej dopravy.

Trať 185 Poprad-Tatry – Plaveč; Studený Potok – Tatranská Lomnica:

 • Dôjde k zrušeniu vlakov (mimo sobôt, nedieľ a všedných dní v letnej a zimnej sezóne) na trati zo Studeného Potoka do Tatranskej Lomnice. 
 • Počas sobôt, nedieľ a všedných dní v letnej a zimnej sezóne budú uvedené vlaky vedené v úseku Poprad-Tatry – Tatranská Lomnica.
 • V súvislosti s plánovanými zmenami dôjde k zrušeniu priamych študentských vlakov z Košíc a Prešova do Plavča a Čirča. Tieto vlaky budú vedené v úseku Stará Ľubovňa – Lipany, pričom nasadeným vozidlom má byť motorová jednotka rady 813.1 „Mravec“. 
 • V súvislosti s plánovanou zmenou prevádzkového konceptu dôjde k vedeniu priamych spojov na relácii zo Starej Ľubovne do Liptovského Hrádku. 

Trať 188 Košice – Prešov – Lipany – Plaveč:

 • Dôjde k posilneniu dopravy a celkovej zmene konceptu vlakov v úseku Lipany – Prešov – Kysak – Košice, čo značne zlepší dopravné spojenie medzi oboma krajskými mestami. Súčasťou uvedenej zmeny je vedenie tzv. pásmových vlakov kategórie Rex v úseku Košice – Prešov len s jedným zastavením v Kysaku, a následne v úseku Prešov – Lipany s obsluhou všetkých nácestných staníc a zastávok. Doplnok k týmto vlakom predstavujú osobné vlaky vedené na relácii Prešov – Košice – Čierna nad Tisou so zastavením všade.
 • S navrhovanými zmenami súvisí (v porovnaní so súčasným stavom) posun príchodu ranného osobného vlaku z Lipian a Sabinova do Prešova zo 7:24 h na 7:38 h.
 • Vytvorením navrhovaného taktového uzla v celú párnu hodinu v Starej Ľubovni a v rovnakú hodinu aj v Lipanoch dôjde k nemožnosti prepojenia Lipian a Starej Ľubovne prostredníctvom systému nadväznej prímestskej autobusovej dopravy.
 • Plánovaným zrušením nočného rýchlika z Prešova do Bratislavy stratí krajské mesto svoje jediné priame diaľkové spojenie s hlavným mestom.

Trať 191 (Michaľany –) Humenné – Medzilaborce mesto – Łupków:

 • V návrhu sú doplnené spoje v úseku Humenné – Koškovce na špičkový interval 60 minút.

Trať 193 Prešov – Humenné:

 • Bez významnejšej zmeny oproti súčasnému stavu.

Trať 194 Prešov – Bardejov:

 • Bez významnejšej zmeny oproti súčasnému stavu.

Trať 196 Humenné – Stakčín:

 • Bez významnejšej zmeny oproti súčasnému stavu.

Na základe vyššie uvedeného Vás žiadame o vyjadrenie pripomienok.  V prípade, že máte k daného NÁVRHU pripomienky, prosím Vás, aby ste ich vložili do Formulára na zmenu návrhu GVD – Žiadateľ (viď. nižšie) a zaslali nám ich prostredníctvom e-mailu na adresu lukas.jaklovsky@psk.sk do 15.7.2022

Doručené formuláre po danom termíne nebudú akceptované

Sezónne železničné/autobusové spojenia v Prešovskom samosprávnom kraji

 

 

 

Poľskí a slovenskí návštevníci môžu počas tohto leta 2022 možnosť využiť pravidelné sezónne vlakové spojenia:

 • Poprad-Tatry – Stará Ľubovňa – Muszyna (premáva počas víkendov v termíne od 4. júna do 4. septembra 2022),

Cestovný poriadok

vlak

RR 8360

RR 8362

stanica

odchod

odchod

Poprad Tatry

07:32

15:18

Studený Potok

07:44

15:31

Kežmarok

07:54

15:41

Spišská Belá zast.

08:04

15:52

Podolínec

08:17

16:06

Stará Ľubovňa

08:34

16:23

Plaveč

08:51

16:40

Muszyna

prích. 09:10

prích.17:01

 

vlak

RR 8361

RR 8363

stanica

odchod

odchod

Muszyna

09:47

17:56

Plaveč

10:18

18:15

Stará Ľubovňa

10:32

18:30

Podolínec

10:44

18:42

Spišská Belá zast.

10:56

18:55

Kežmarok

11:05

19:04

Studený Potok

11:17

19:16

Poprad Tatry

prích.11:29

prích.19:29

 

K daným vlakom budú zabezpečené autobusové prípoje na Pieniny v Železničnej stanici Stará Ľubovňa, ktoré budú premávať počas víkendov v termíne od 2.7.2022 do 4.9.2022 (viac info na plagáte).

 • Rzeszów/Lupków – Medzilaborce (premáva počas víkendov v termíne od 25. júna do 28. augusta 2022),

Os 8984 (Rzeszów/Lupkow 10:00 – Medzilaborce 10:24),
Os 8985 (Medzilaborce 10:31 – Lupkow 10:54/Sanok),
Os 8986 (Sanok/Lupkow 17:12 – Medzilaborce 17:36),
Os 8987 (Medzilaborce 17:48 – Lupkow 18:11/Rzeszów),
Os 8988 (Sanok/Lupkow 20:56 – Medzilaborce 21:20),
Os 8989 (Medzilaborce 22:20 – Lupkow 22:43/Rzeszów),

 

a mimoriadne sezónne vlakové spojenie:

 • Košice - Prešov – Plaveč – Stará Ľubovňa (premáva počas víkendov v termíne od 11. júna do 11. septembra 2022),

REX 1940 (Košice 06:30 – Stará Ľubovňa 09:09),

REX 1942 (Košice 07:06 – Stará Ľubovňa 09:09),
REX 1941 (Stará Ľubovňa 09:59 – Košice 11:54),
REX 1944 (Košice 12:30 – Stará Ľubovňa 15:08),

REX 1943 (Stará Ľubovňa 17:55 – Košice 19:55),

 • Prešov – Humenné – Snina – Stakčín (premáva počas víkendov v termíne od 11. júna do 11. septembra 2022),

REX 1951 (Prešov 7:45 – Stakčín 09:42),
REX 1950 (Stakčín 09:54 – Prešov 11:53),
REX 1953 (Prešov 12:33 – Stakčín 14:22),
REX 1954 (Stakčín 15:45 – Prešov 18:04),

 • Prešov – Červená Skala – Banská Bystrica (premáva v nedeľu v termíne od 3. júla do 11. septembra 2022),

REX 824 (Prešov 07:34 – Banská Bystrica 12:20),
REX 827 (Banská Bystrica 13:29 – Prešov 18:01),

 • Košice - Bardejov (premáva 2., 3., 16., 17., 30., 31. - VII., 13., 14., 27., 28., 29. - VIII.),

REX 1970 (Košice 09:45 – Bardejov 11:23),
REX 1971 (Bardejov 16:40 – Košice 18:08),

 

Informácie zo železničnej dopravy

Návrhy a pripomienky

Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov je možné predkladať na poštovú adresu:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Úsek obchodu Sekcia marketingu
Rožňavská 1 
832 72 Bratislava 3

 a na e-mailovú adresu pripomienky.cp@slovakrail.sk 

Zdroj: Železnice Slovenskej republiky

Publikované: 18.06.2010 / Aktualizované: 21.06.2022 HoreTlačiť