Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - august 34. týždeň

 

Týždeň v PSK - august 2019 - 34. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Poslanci krajského zastupiteľstva sa 26. augusta stretnú na 15. schôdzi Zastupiteľstva PSK. Prerokovávať budú 40 bodov, medzi inými návrh územného plánu kraja, úpravu rozpočtu, viaceré projektové žiadosti a investičné zámery. 
 • PSK vyčlenil na rekonštrukcie škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14,3 milióna eur. Aktuálne sa v kraji rekonštruuje 17 škôl a jeden školský internát.
 • Jonáš Dujava zo SPŠ elektrotechnickej v Prešove získal v polovici júla na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde v Tel Avive striebornú medailu. Súťaže sa zúčastnilo 364 účastníkov zo 78 krajín sveta.
 • Na Hrade Ľubovňa sprístupnili poklad a relikviáre uhorskej princeznej, krakovskej a sandomierskej kňažnej sv. Kunigundy. Výstava je inštalovaná prvýkrát v histórii aj za hranicami Poľska.
 • Inovačné partnerské centrum vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa. Uchádzači môžu posielať svoje životopisy s potrebnými dokumentmi  do 6. septembra. Viac info na www.ipcpo.sk.

Jingel PSK

Rekonštrukcia cesty do Vysokých Tatier
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

V lete sa začalo s rekonštrukciou piatich úsekov ciest druhej triedy v Prešovskom kraji. Medzi nimi je dôležitá dopravná tepna do Vysokých Tatier, cesta Poprad – Starý Smokovec.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Všetci tí, ktorí chodia z Tatier a do Tatier vedia, že táto cestá je zvlnená, je podmočená a to zvlnenie práve narúša cestnú povrchovú vrstvu asfaltu a naozaj  vyžadovala si táto cesta kompletnú rekonštrukciu."

Ruch stavba – 5 sek

Dĺžka cesty, ktorá prejde obnovou je takmer 5,5 kilometra a stavbu tvorí päť stavených objektov.

Nasleduje priama reč.

 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK: "Modernizácia celej konštrukcie vozovky.  Jeden stavebný objekt zahŕňa modernizáciu priesečnej križovatky. Ďalšie dva objekty je preložka diaľkového kábla ŽSR a potom systém odvodňovacích priekop. Teda obnova priekop a celého drenážneho systému cesty."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Výška investície - 2,8 milióna eur s tým, že čerpanie je práve z eurofondov čomu sa tešíme, že zapájame iba 5% našich zdrojov."

Ruch 5 sek.

Vstupná brána do Vysokých Tatier sa bude opravovať osem mesiacov. Pri vhodných poveternostných podmienkach je predpoklad ukončenia prác najneskôr v druhom polroku 2020. Krajská samospráva, okrem tejto cesty modernizuje ďalšie štyri úseky, ktoré sú financované z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Tabuľka

Modernizácia cestnej infraštruktúry v PSK

II/534 Poprad – Starý Smokovec

II/545 Kapušany – Demjata

II/545 Jánovce – Kľušov

II/546 Prešov – Klenov

II/575 Malá Poľana – Medzilaborce

 

Modernizovať sa bude 40,5 kilometra ciest vrátane 12 mostov a vyše 20 priepustov a odvodňovacích priekop.

Celková hodnota stavebných prác je 16,8 milióna eur.

Modernizácia je financovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu.

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Spustili výstavbu R4

Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Výstavba rýchlostnej cesty R4, severný obchvat – prvá etapa bola spustená 30. júla. Nový 4300 metrový úsek skráti čas potrebný na prejazd o približne deväť minút a výrazne odľahčí dopravu v krajskom meste Prešov. Po výstavbe prvej etapy bude mať R4-ka viac ako kilometrový tunel Bikoš, tri mosty v dĺžke 900 metrov a takmer polovica ciest ide cez mimoriadne náročný terén. Rýchlostná cesta má byť dokončená na jar roku 2023.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Defibrilátory v každom okresnom meste
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Ukážka ruch – 5 sek

Takéto automatické externé defibrilátory pomáhajú v prípade potreby pri záchrane života. Prešovská župa odovzdala 1. augusta celkovo 14-násť takýchto prístrojov do zariadení sociálnych služieb. Budú tak v každom okresnom meste a v Giraltovciach. Defibrilátor má jednoduché používanie, človeka naviguje povelmi krok po kroku. Sám analyzuje pacientov stav a v prípade potreby použije elektrický výboj.

Ukážka ruch – 5 sek

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Komplexná energetická infraštruktúra PSK
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Na mieru šité riešenia pre rozvoj elektroenergetickej infraštruktúry Prešovského samosprávneho kraja ­ to je časť dohody, ktorá bola podpísaná medzi PSK a Východoslovenskou distribučnou 1. augusta. Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci je verejným prísľubom oboch strán zintenzívniť komunikáciu a investičné aktivity na území kraja. Vytvorená ma byť spoločná pracovná skupiny, ktorej úlohou bude prinášať rozumné, časovo a finančne efektívne riešenia pre investičné zámery a projekty realizované v regióne.

« obsah

***

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 11.01.2019 / Aktualizované: 02.09.2019 HoreTlačiť