Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia

Zloženie Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: PaedDr. Miroslav Benko, MBA miroslavbenko@post.sk 
Podpredseda: JUDr. Pavel Hagyari, MBA pavel.hagyari@gmail.com 
Sekretár: PaedDr. Martina Slivková, PhD. martina.slivkova@vucpo.sk
Členovia - poslanci: PhDr. Michal Babin, MBA michal.babin@centrum.sk 
  Ing. Martin Fecko fecko.pkpo@gmail.com
  Pavel Hudáček starosta@lendak.sk
  Ing. Ondrej Mudry  ondrej.mudry@gmail.com
  PhDr. Ján Vook, MBA j.vookpsk@gmail.com 
Členovia - neposlanci: Vladimír Bajaj ou.kbrod@stonline.sk
  Marián Beňa starosta@mokroluh.sk
  Ján Fenčák starosta@niznyhrusov.sk
  Ing. Jaroslav Hamrák hamrak.jaroslav@gmail.com
  Róbert Mačej robertmacej@gmail.com
  Ing.  Ján Turčan jan.turcan@yahoo.com

 

 Najbližšie zasadnutie:

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@vucpo.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

 

Geoportál stránka

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Publikované: 30.12.2008 / Aktualizované: 24.11.2019 HoreTlačiť